> > Interview met architect Erick van Egeraat

Interview met architect Erick van Egeraat

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

29-11-2012 - In een vraaggesprek met Architectuur.ORG licht architect Erick van Egeraat zijn werk toe voor de Mercury-City Tower in Moskou, het hoogste gebouw van Europa. Deze nieuwe toren staat naast de door Erick van Egeraat ontworpen twin towers voor Capital City.

renderings Mercury-City Tower: Designed by Erick van Egeraat

Bart van Hoek: U heeft veel werk in Oost-Europa en Rusland gerealiseerd al vanaf de start van uw bureau tot meer recent de Mercury-City Tower en het stadion voor Dynamo. Is hiervoor een specifieke reden?

Erick van Egeraat: "Dat is historisch zo gegroeid met architectenbureaus die we hebben geopend in Boedapest, Praag en Moskou. Ik vind het interessant om op plekken te werken waar niet iedereen werkt. Mijn pionieren in Centraal en Oost-Europa heeft mij ook mogelijkheden gegeven die ik wellicht ergens anders niet had gehad.

Ik kan ook in deze tijd in Rusland bijzondere projecten maken. De projecten zijn anders dan in Nederland. Gemeten over de afgelopen 15 jaar kwam slechts 36 procent van onze omzet uit Nederland, terwijl ik met mijn Nederlandse projecten de meest vermelde architect ben in het Nederlandse architectuurjaarboek. Interessant niet?"

Bart van Hoek: Waarom werkt u niet in China?

Erick van Egeraat: "Daar zijn twee redenen voor. We zijn nooit gevraagd voor een echt interessante opdracht. Bovendien heb ik de indruk dat het daar ook heel erg om alleen het beeld gaat, waardoor de kans daar groot is dat we niet de uitwerking van projecten mogen doen. Dan is de opgave voor ons niet echt interessant meer."

Bart van Hoek: Hoe bent u betrokken geraakt bij het ontwerp van de Mercury-City Tower in Moskou, het hoogste gebouw van Europa?

Erick van Egeraat: "We zijn 2 jaar geleden gevraagd (redactie: na het overlijden van de Amerikaanse architect Frank Williams, de ontwerper van de toren) om het plan te helpen voltooien. Ons aandeel in het plan omvat alle publieke ruimten en de top van het gebouw. We hebben van 2004 tot 2007 de naastgelegen twin towers van Capital City ontworpen en tot en met bouwvergunning uitgewerkt. Bij Capital City ontstond een geschil over de auteursrechten van het gebouw. Bij deze kwestie ben ik in het gelijk gesteld. Zeker na dit geschil over copyright is het mooi dat ik de opdracht voor de voltooiing van Mercury-City Tower, een technische heel erg complexe opgave, heb gekregen."

Bart van Hoek: Wat is het programma voor de top van de toren?

Erick van Egeraat: "Door een uitbreiding van het programma komen nu ook appartementen op de 10 bovenste verdiepingen in de toren. Aanvankelijk waren op deze plaats installaties voorzien, de meest waardevolle ruimte in hoogbouw. De installaties zijn naar beneden gebracht in een speciale installatie-laag op de 66 en 67ste verdieping met acht garages voor de gondels van de gevelonderhoudsinstallaties. Drie kleine kranen op de top zorgen voor het onderhoud van de bovenste 8 verdiepingen."

Bart van Hoek: Kunt u iets meer vertellen over het ontwerp?

Erick van Egeraat: "Er is in het exterieur gekozen om het gebouw zo ongewijzigd mogelijk uit te voeren. De contour van het gebouw blijft hetzelfde. Door wijzigingen in het programma is de toren wel 20 meter hoger geworden en daarmee het hoogste gebouw in Europa. De toren heeft, net als de hoogste toren ter wereld, de Burj Khalifa in Dubai, een getrapte opbouw. Ik vind deze vorm plezieriger dan de meeste abstract glazen torens. Het gebouw heeft in de gevel betonnen kolommen. Ook mijn ontwerp voor de Capitat City Towers had dragende gevels; een toren ontwerp wordt daarmee heel snel krachtig. In het interieur van de openbare ruimte hebben we er bewust voor gekozen vooral de grote maten te laten werken. Het ontwerp is misschien wel minimalistisch voor mijn doen, maar het is een effectieve manier om het karakter van het gebouw van buiten naar binnen door te zetten."

Bart van Hoek: Wanneer wordt het gebouw opgeleverd?

Erick van Egeraat: "Er is niet één opleverdatum. De gevelbekleding wordt nog dit jaar voltooid. Medio volgend jaar komen de eerste gebruikers."

Tot slot wijst Erick van Egeraat op het verschil tussen de ontwerpen voor Capital City en de Mercury-City Tower, waarbij volgens hem het belangrijkste verschil is dat De Mercury City Tower van opzet een klassieke hoogbouw toren is. “ Het is niet alleen de hoogste toren van Europa, maar ook de meest elegante toren van Moscow City.”

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook