> > Bouw huurwoningen aan de Zuidas

Bouw huurwoningen aan de Zuidas

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

01-05-2013 - Dienst Zuidas van de gemeente Amsterdam heeft AM / Bouwinvest gekozen voor de ontwikkeling van 197 huurwoningen in Zuidas. De woningen zijn ontworpen door SeARCH en komen aan de Gershwinlaan en Mahlerlaan.

De bouw van woningen in Zuidas is belangrijk voor de ontwikkeling van een gemengd stadscentrum voor wonen én werken. De vraag naar middeldure woningen is de laatste jaren enorm toegenomen. De gemeente heeft daarom de ambitie om voor 2016 ruim 2.000 huurwoningen te bouwen met een huur tussen 665 en 900 euro. Zuidas is aangewezen als één van de woningbouwlocaties hiervoor. Ook marktpartijen hebben in een consultatieronde aangegeven dat dit type woningen nu kansrijk is.

In het deelgebied Gershwin in Zuidas waar de woningen worden ontwikkeld komen in totaal 1.200 à 1.300 woningen, maar er is ook plek voor kantoren en voorzieningen. Circa 40% van het programma is al gerealiseerd.

In oktober 2012 is een tenderprocedure uitgeschreven specifiek gericht op het vinden van een marktpartij die het geplande programma, met focus op realisatie van middensegmentwoningen, op kavel 11+12 kan ontwikkelen, realiseren, financieren en exploiteren. De inschrijvingen zijn beoordeeld op vooraf gestelde gunningcriteria. De inschrijving van AM/Bouwinvest Dutch Institutional Residential Fund voldeed hier het beste aan. De inschrijving, genaamd ‘Summertime', omvat een groot aandeel middensegment huurwoningen, een hoge duurzaamheidsambitie, een zeer doordacht woonconcept en een goede bieding. In totaal verschijnen er 197 woningen waarvan 171 woningen in middensegment, de overige 26 woningen worden dure huur. Op de begane grond komen voorzieningen.

Het ontwerp van architectenbureau SeARCH bestaat uit twee woongebouwen met totaal 197 appartementen die taps naar elkaar toe lopen en waar naar een maximaal uitzicht en bezonning is gestreefd. De gebouwen bestaan uit een systeem van gestapelde woningen die als “pixels” ten opzichte van elkaar verspringen. Hiermee wordt het woonkarakter van de gebouwen benadrukt en het geeft een eigen identiteit ten opzichte van de grote woongebouwen in de directe omgeving. Op de begane grond bevinden zich circa 1.000 m² commerciële ruimten, waaronder een kinderdagverblijf. Ondergronds bevindt zich een éénlaagse parkeergarage met circa 165 parkeerplaatsen. Mede door een groot aantal maatregelen als een alternatieve energieopwekking, lage temperatuurverwarming en groene gevels voldoet dit plan aan de hoge duurzaamheidsambitie die de gemeente voor de komende jaren voor ogen heeft.

De prognose is dat er eind 2014 gestart wordt met de bouw en dat eind 2016 de eerste woningen opgeleverd worden.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook