> > Fioretticollege te Lisse van Broekbakema voltooid

Fioretticollege te Lisse van Broekbakema voltooid

12-11-2013 - In Lisse is het Fioretticollege voor MAVO, HAVO en VWO in gebruik genomen. Het gebouw van ruim 8500 m² is door Broekbakema ontworpen als een flexibel gebouw dat zich aan kan passen aan de ontwikkelingen in het onderwijs.

Flexibiliteit, toekomstgerichtheid en ‘samen één school zijn’ vormden het uitgangspunt voor het ontwerp van de nieuwbouw. Voor de verschillende doceer- en lesstijlen van de school worden traditionele klaslokalen afgewisseld met multifunctionele, flexibele ruimtes en open studielandschappen. Het ruimtelijke atrium vormt het hart van het gebouw en is de ontmoetingsplek tussen de leerlingen van alle klassen. In het atrium bevindt zich een paviljoen met de door leerlingen in eigen beheer gerunde leerlingenruimte. Vanuit het atrium worden twee verdiepingsvloeren ontsloten die ruimte bieden aan de onderwijsdomeinen. De onderwijsvisie van de school die er op gericht is alle leerlingen fysiek in elkaars nabijheid te brengen en met zijn allen één school te vormen, krijgt zo vorm.

Om rekening te kunnen houden met veranderingen in het onderwijssysteem heeft Broekbakema een plattegrond ontworpen binnen een stramien van 3,6 meter. “De heldere kolomstructuur biedt de vrijheid om de onderwijsgebieden op een andere manier in te richten. Ook het dak is al berekend op uitbreiding in de toekomst, net als de plafonds, installaties en binnenwanden”, zegt Aldo Vos, architect van het gebouw.

Het gebouw is als een compact volume ontworpen. Kenmerkende gevelelementen zijn de grote glazen vensters en de stalen zonneschermen in kleuren die geïnspireerd zijn op de bollenvelden uit de nabije omgeving.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook