> > Koolhaas: "Gebouw NDT nooit tijdelijk bedoeld"

Koolhaas: "Gebouw NDT nooit tijdelijk bedoeld"

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

10-03-2014 - Rem Koolhaas zegt in een brief aan de Groen Links in Den Haag dat het door hem ontworpen Nederlands Danstheater nooit als tijdelijk was bedoeld.

In de discussie die is opgelaaid over het nut en de noodzaak van een nieuw Spuiforum is meerdere malen gesteld dat de bestaande gebouwen gerealiseerd zijn als tijdelijke huisvesting. Dit is een onwaarheid.

In het ontwerp voor de nieuwbouw van het Nederlands Dans Theater was het de uitdaging om een groot, complex programma voor een veeleisende opdrachtgever te realiseren. De spanningen binnen dit ambitieuze programma waren al voelbaar in de eerste versie van het plan – toen nog voor de constructie van het Danstheater in Scheveningen. In de derde versie van het plan namen deze spanningen alleen maar toe; er werden aanpassingen gemaakt om het Danstheater bij het Spui in Den Haag te ontwikkelen, wat een vergroting van het volume van 33.000 m³ naar 54.000 m³ betekende evenals afstemming met andere architecten van omliggende gebouwen noodzaakte.

Het gebouw is van eenvoudige opzet om binnen het beperkte budget -dat niet meegroeide met het volume- te kunnen blijven. De constructie bestaat uit een verfijnde toepassing van materialen en constructies normaal gebruikelijk voor industriële gebouwen. Met minimale middelen is een optimaal effect bereikt: een staalskelet bekleed met een rijke afwisseling van materialen als golfplaat, stuc, baksteen en goudkleurig aluminium. In het ontwerp speelt het dak van de zaal en foyer, een golvend veld van metalen damwand profielen met opmerkelijke akoestische kwaliteiten, de hoofdrol.

De 1001 stoelen tellende zaal heeft een speciale opstelling zodat het zicht op het toneel vanaf elke stoel goed is. Het Danstheater is het grootste theater van Nederland dat speciaal voor dans geconstrueerd is. De zaal en de akoustische kwaliteiten, tezamen met het grote podium, dragen bij aan het onmiskenbare succes van de NDT dansgezelschappen. We kunnen momenteel stellen dat er een wijdverbreide waardering is voor de kwaliteit van de zaal van het danstheater. Deze waardering blijkt ook uit het feit dat OMA gevraagd is om een kopie van de bestaande zaal op te nemen in het ontwerp voor een nieuw te bouwen Spuiforum. Daarnaast heeft het NDT de gemeente verzocht om de sloop van de toneeltoren uit te stellen, zodat deze tijdens de verbouwing beschikbaar blijft voor productie en zelfs gebruikt kan worden voor voorstellingen voor een klein publiek.

De ambities van zowel de gemeente Den Haag als van Carel Birnie, de grondlegger van het Nederlands Dans Theater, waren groot: Birnie wilde een zaal die zich internationaal kon meten met een vernieuwend breed toneel. Het kleine bouwbudget van 13 mln. gulden had Birnie zelf bij elkaar gespaard om het NDT -in eerste instantie nog in Scheveningen- te kunnen realiseren. Ook de beslissing toentertijd van de gemeente om het Danstheater in te passen in het (toen al) beoogde cultureel complex aan het Spuiplein wijst er geenszins op dat het gebouw als tijdelijke voorziening was bedoeld.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook