> > Gouden Piramide 2015 voor Kleefse Waard in Arnhem

Gouden Piramide 2015 voor Kleefse Waard in Arnhem

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

22-11-2015 - Op 21 november heeft minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Gouden Piramide uitgereikt aan de directeur van Schipper Bosch, Bart Schoonderbeek voor Industriepark Kleefse Waard in Arnhem.

In 2003 verwierf Schipper Bosch het bedrijventerrein Kleefse Waard in Arnhem, dat eerder onderdeel was van het industriecomplex van AkzoNobel. Met Industriepark Kleefse Waard (IPKW) beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie (‘cleantech’). Op basis van een masterplan van West 8 werd het versnipperde gebied getransformeerd tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting. De cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn of worden gerestaureerd en aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met behoud van het historische karakter.

Daarbij spant de opdrachtgever zich in om met uiteenlopende voorzieningen en activiteiten een ‘gemeenschap’ te laten ontstaan van bedrijven die elkaar inspireren, onder meer door het uitwisselen van kennis. Schipper Bosch blijft eigenaar van de bedrijfsgebouwen. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

De jury: "Met de durf en visie die gepaard gaan aan het zakelijk gevoel waarmee hij een bedrijvenpark een lonkend toekomstperspectief geeft, toont de opdrachtgever zich een waar entrepreneur. Het is ondernemend en vernieuwend opdrachtgeverschap ten voeten uit. […] Daarbij is het opdrachtgeverschap compleet, omdat het zowel goed gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als een sterk, toekomstgericht programma. […] Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen."

De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt – in oneven jaren voor gebiedsontwikkeling en in even jaren voor architectuurprojecten. Naast een trofee bestaat de prijs uit een geldbedrag van 50.000 euro en een architectuurplaquette.

Over de Gouden Piramide 2015 verschijnt de publicatie Naar goed gebruik van Uitgeverij nai010 (ISBN 978-94-6208-245-8) met de beste inzendingen.

Vanmiddag om om 17.40 uur op NPO 2 wordt bij Kunstuur een special over de genomineerde opdrachtgevers uitgezonden.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook