> > Fonds voor verduurzaming monumentale scholen

Fonds voor verduurzaming monumentale scholen

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

06-01-2016 - Voor scholen in het basisonderwijs die gehuisvest zijn in een monumentaal pand is het Duurzame Scholenfonds van start gegaan. Met een laagrentende lening uit dit fonds kunnen monumentale scholen duurzaamheidsmaatregelen financieren.

Besturen en eigenaren van basisscholen die in monumentale panden zijn gehuisvest zoeken vaak naar mogelijkheden om de energiehuishouding te verbeteren, ondanks de beperkingen die monumenten met zich mee kunnen brengen. De verduurzaming van een monument is vaak kostbaar. Deze besturen en eigenaren krijgen nu de mogelijkheid om een laagrentende lening af te sluiten uit het Duurzame Scholenfonds. Met deze lening kunnen zij investeren in fysieke maatregelen die leiden tot minder energiegebruik, meer duurzaam energiegebruik en/of verbetering van het binnenklimaat. Het Nationaal Restauratiefonds komt met deze faciliteit voor scholen die zijn gehuisvest in rijks-, provinciale- of gemeentelijke monumenten. Dankzij de bijdrage van en in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Nationaal Restauratiefonds deze lening kunnen ontwikkelen.

Vanuit de Green Deal Scholen, die is gesloten door de PO-Raad, de VO-Raad, de VNG, het Klimaatverbond en de Rijksoverheid, wordt het Duurzame Scholenfonds uiteraard van harte aanbevolen en ondersteund. Doel van de Green Deal is om op grote schaal de totstandkoming van een duurzame leer- en werkomgeving voor leerlingen en leraren te versnellen. Want een adequaat onderwijsgebouw is van wezenlijk belang voor goed onderwijs en goede leerprestaties. Dat moet ook mogelijk zijn voor monumentale gebouwen.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook