> > Recensie: Situation/KCAP Architects & Planners

Recensie: Situation/KCAP Architects & Planners

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

14-01-2006 - Een recensie over het overzichtswerk van KCAP architects & planners dat bij NAi Publishers is verschenen.

Het boek, afbeelding door NAi Publishers.

In 1989 werd het ontwerpbureau Kees Christiaanse Architects & Planners opgericht. Inmiddels is het een internationaal bureau met 55 medewerkers dat werkt aan stedenbouwkundige en architectonische opgaven. Sinds 2001 is de naam vereenvoudigd tot KCAP architects & planners. Het Rotterdamse bureau werkt samen met het mede door Christiaanse opgerichte ASTOC in Keulen. Eind vorig jaar verscheen Situation/KCAP, dit is het eerste uitgebreid overzicht van het werk van KCAP architects & planners.

Zoals de titel al suggereert behandelt het boek vanuit het thema situatie een overzicht van de stedenbouwkundige en architectonische projecten van KCAP. Deze ontwerpen zijn ondergebracht in de hoofdstukken Waterfront (de herontwikkeling van oude havengebieden in steden), Waiting Land (hergebruik van niet in gebruik zijnde gebieden buiten het stadscentrum), Landscape (uitbreidingswijken), MUD (knooppunten met Multi-Use Development) en Valley (Kenniscentra, verwijzend naar Silicon Valley). Elk van de hoofdstukken bestaat uit een introductie door Kees Christiaanse, een overzicht van door KCAP ontworpen projecten en tot slot een meer uitgebreide analyserende tekst. Schrijvers van deze laatste teksten zijn Philip Ursprung, Wouter van Stiphout, Werner Sewig en Richard Marshall. De vijf hoofdstukken worden voorafgegaan door een interview met de vier partners van KCAP: Kees Christiaanse, Han van den Born, Ruurd Gietema en Irma van Oort.

Dit boek is het eerste overzichtswerk dat onder de naam KCAP verscheen. In 1999 is wel een glossy publicatie met de titel "Kees Christiaanse" uitgegeven bij 010 Uitgevers. Hoewel in beide boeken deels dezelfde ontwerpen aan bod komen focust KCAP/Situation zich meer op het stedenbouwkundige werk en de positie die het werk van KCAP inneemt. Het boek is meer dan een bureaupresentatie door de uitgebreide artikelen bij elk hoofdstuk. Aardig zijn ook de tekst van Shiuan-Wen Chu over werken in China en een artikel over het Kaisersrot computer-programma waarmee KCAP het stedenbouwkundig plan van Veld 12 van Schuytgraaf heeft ontworpen. Het enige storende aan de vormgeving van het boek zijn de grote hoeveelheid grofkorrelige kunstzinnige zwart-wit afbeeldingen. Kortom KCAP/Situation is een interssant boek voor iemand die meer wil weten over KCAP of meer algemeen geïnteresseerd is in een ontwerpbureau dat zowel op stedenbouwkundig als architectonisch terrrein actief is.

Vormgeving door Irma Boom, geïllustreerd (in kleur en zwart/wit), paperback, ingebonden, 480 pagina's, formaat: 20,5 x 27 cm, Engelse editie, ISBN 90-5662-447-4, prijs € 49,50.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook