> > Prins Willem Alexander aanwezig bij opening Architectuur Biënnale

Prins Willem Alexander aanwezig bij opening Architectuur Biënnale

25-04-2005 - Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje opent donderdag 26 mei 2005 in het Rotterdamse Luxor Theater de tweede Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima der Nederlanden is bij de opening aanwezig.

De tweede editie van de Architectuur Biënnale staat in het teken van De Zondvloed en richt zich op de relatie tussen water en architectuur in Nederland en de rest van de wereld. Curator is Adriaan Geuze, landschapsarchitect en directeur van West 8.

De Prins neemt tijdens de openingsbijeenkomst het eerste exemplaar in ontvangst van de publicatie "Polders! Gedicht Nederland". Dit boek verschijnt ter gelegenheid van de biënnale en geeft voor het eerst een geïllustreerd overzicht van de bijna vierduizend polders in Nederland. Vervolgens bezichtigen de Prins en Prinses de tentoonstellingen De Hollandse Waterstad en Mare Nostrum in expositieruimte Las Palmas.

De biënnale vindt plaats van 26 mei tot en met 26 juni en is een platform voor internationale uitwisseling van deskundigheid, historische kennis en toekomstvisies, verbonden met de lusten en de lasten van wonen, werken en leven met water. In Las Palmas en het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) te Rotterdam zijn een maand lang tentoonstellingen, conferenties, lezingen, excursies en een City Program.

De Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam is een evenement dat kennis en ervaring in de ontwerpende disciplines (architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur) van over de hele wereld tweejaarlijks samenbrengt in Rotterdam. Meer dan een tentoonstelling is de architectuurbiënnale vooral een onderzoeksproject. De biënnale bekijkt, vanuit een actueel thema, krachten die onze omgeving beïnvloeden, analyseert deze, schets toekomstscenario's en ontwikkelt alternatieven. De eerste Rotterdamse biënnale was in 2003 en had als thema "Mobility: A Room with a View". Met dit thema vroeg curator Francine Houben aandacht voor mobiliteit als onderdeel van ons dagelijks leven.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook