> > Burgemeester en Wethouders Hoorn kiezen brug Venhoeven CS

Burgemeester en Wethouders Hoorn kiezen brug Venhoeven CS

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

22-03-2005 - Burgemeester en Wethouders (B en W) van Hoorn hebben in de ontwerpwedstrijd voor een brug voor fietsers en voetgangers over de Provincialeweg (ter hoogte van het Keern) gekozen voor het ontwerp van Venhoeven CS uit Amsterdam. Zij hebben de brug het beste ingepast in de bestaande omgeving en een ontwerp aangeleverd dat voor alle weggebruikers de meeste voordelen en de minste nadelen oplevert.

B en W stellen de gemeenteraad voor om, in afwijking van het juryadvies, Venhoeven CS uit te roepen tot winnaar van de wedstrijd en de financiële consequenties te regelen. Als de raad akkoord gaat wordt het ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp, waarbij rekening zal worden gehouden met praktische zaken zoals een mogelijke extra oversteek over het Keern en gebruik door mindervaliden. De kruising Provincialeweg/Keern is momenteel een onveilig kruispunt. Zeker met de uitbreiding van de onderwijsfaciliteiten op het Dampten vraagt dit om adequate voorzieningen voor de schoolgaande jeugd. Daarnaast is het Keern overbelast als toegang naar de binnenstad. Daarom heeft de gemeente gekozen voor een fietsbrug over de Provincialeweg. Zo ontstaat een veilige en vlotte oversteekvoorziening voor fietsers, verbetert de doorstroming van het autoverkeer en krijgt Hoorn een beeldbepalende entree van de stad.

Hoorn heeft een wedstrijd uitgeschreven om de fietsbrug te ontwerpen. Uiteindelijk hebben drie bureaus, Drost & Van Veen, Venhoeven CS en West 8 een voorlopig ontwerp ingediend. Het college heeft uit de drie ontwerpen het ontwerp van Venhoeven CS gekozen als beste ontwerp en stelt de gemeenteraad voor om in afwijking van het juryrapport de brug van Venhoeven CS aan te wijzen als winnaar van de wedstrijd. Venhoeven CS heeft de brug het best ingepast in de openbare ruimte en heeft niet alleen voor fietsers een redelijke oplossing voor het probleem, maar ook voor de overige weggebruikers levert deze brug de minste nadelen en de meeste voordelen op. Deze keuze impliceert een afwijzing van de ontwerpen van Drost & Van Veen en West 8.

Het ontwerp van Venhoeven CS laat alle huidige fietsstromen intact. Een groot voordeel van deze brug is dat naar verwachting weinig veranderd moet worden aan de verkeerslichten, een belangrijk pluspunt voor de doorstroming op de kruising. Sterke punten zijn daarnaast de toegankelijkheid voor voetgangers (roltrappen), de inpasbaarheid in de beschikbare ruimte en de bereikbaarheid van de woningen aan de zuidzijde van het Keern die intact blijft. Enkele andere punten kunnen opgelost worden in het definitieve ontwerp: dat betreft de scherpe bocht bij de opgang bij Keern-zuid en de opstelruimte bij de oversteek over het Keern. Over het voorgestelde paviljoentje blijft twijfel bestaan over de haalbaarheid en de positieve effecten ervan.

In het juryrapport is de hoogste beoordeling toegekend aan het ontwerp van West 8. Zoals de jury schrijft is zij "van mening dat er slechts één ontwerp zodanig helder is dat het concept overeind kan blijven, ook in de 'mangel' die inherent is aan de uitwerkingsfase. Dit is het ontwerp van West 8. In de veronderstelling dat de opdrachtgever naast een functionele oplossing ook een sterk beeldend element beoogt, is de jury eenduidig in haar keuze voor dit ontwerp". B en W wijken af van de keuze van de jury, omdat de verkeerskundige functie van de brug en de doorstroming van het verkeer voor het college net zo belangrijk, zo niet belangrijker zijn dan het uiterlijk van de brug. Geen van de drie bruggen vormt een optimale oplossing voor de kruising Keern - Provincialeweg. Het ontwerp dat de jury heeft gekozen voldoet het meest aan het doel dat de brug een beeldbepalende entree naar de stad vormt. Terecht vraagt de jury zich af of men voor een dergelijke nadrukkelijke vorm wil kiezen. Alhoewel de jury juist de krachtige vormgeving van West 8 roemt omdat het in de uitwerking van het definitief ontwerp waarschijnlijk niet aan kracht zal inboeten, ziet het college deze starheid juist als bedreiging om de brug af te stemmen op gebruikers en omwonenden.

De raadscommissie Stadsontwikkeling en Leefomgeving zal op dinsdag 29 maart discussiëren over de fietsbrug. Op 12 april staat de fietsbrug op de agenda van de gemeenteraad. Als de raad akkoord gaat met het ontwerp van Venhoeven CS, dan worden zij uitgeroepen tot winnaar en uitgenodigd een definitief ontwerp maken. Bij het uitwerken van het ontwerp moet rekening worden gehouden met een goede plaatsing van de verkeerslichten, het mogelijk realiseren van een extra oversteek over het Keern, het mogelijk vervallen van het gebouw aan de zuidzijde, de gebruiksmogelijkheden van de brug door mindervaliden en een goede hellingshoek. Het definitief ontwerp wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. In deze fase wordt aandacht besteed aan de informatieverstrekking aan direct omwonenden. Voor de bouwvergunning is een artikel 19.2-procedure nodig.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook