> > Opening 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

Opening 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

25-09-2009 - Ruim 1.200 mensen bezochten gisteren de openingsceremonie van de 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam in een overvol Nederlands Architectuurinstituut. Aanwezigheid waren onder andere minister van VROM Jacqueline Cramer en burgemeester van Rotterdam Ahmed Aboutaleb.

Vlnr. de opening van de gelijknamige expositie in het Nederlands Architectuur instituut en de expositie Parallel Cases in de Machinehal op het RDM-terrein.

De Burgemeester en de Minister namen het boek Open City: Designing Coexistence en de DVD box Eeuw van de Stad in ontvangst van IABR directeur George Brugmans en curator Kees Christiaanse. Minister Cramer hield een pleidooi voor een betere benutting van ruimte in de stad "verdichting" in combinatie met duurzaamheid. Over de IABR zei de Minister: "Ik zie de IABR als een internationaal ondezoekslaboratorium, een 'open source setting' waarin door verschillende disciplines innovatieve inzichten en oplossingen worden gegenereerd. Door met vereende kracht aan het programma te werken en door financiënle ondersteuning op lange termijn, ondersteun ik deze Biënnale van harte." Burgemeester Aboutaleb vergeleek de Biënnale met een stad die iedere keer opnieuw wordt gebouwd en steeds hoger reikt.

Nadat de Minister de Biënnale officieel geopend verklaarde, werd de Biënnnale feestelijke ingeleid door Dichter des Vaderlands Ramsey Nasr met het gedicht mi have een droom dat hij in opdracht van de 4e IABR schreef en dat met groot enthousiame werd ontvangen. Vanmiddag wordt de tentoonstelling Parallel Cases//IABR@RDM geopend op Rotterdam-Heijplaat en morgen wordt de tentoonstelling Vrijstaat Amsterdam geopend in de Tolhuistuin in Amsterdam. Op 29 september begint het 12 weken durende Open City Event Program.

De noodzaak van de kenniswerkersregeling wordt onderstreept door onderzoeken die er op wijzen dat aan het eind van dit jaar nog slechts 10.000 mensen in dienst zijn van architectenbureaus waar dat begin van dit jaar nog 15.000 mensen waren. Van Dongen wees er op dat KOW drijft op kennis. Het verlies van mensen betekent verlies van kennis. Kennis die nodig is om de ambities waar te maken. Hij sprak de hoop uit dat de tijd die nu beschikbaar is optimaal ingezet kan worden voor toegevoegde waarde aan een duurzame gebouwde omgeving.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook