> > Expositie "Rood-voor-Rood regeling" Overijssel

Expositie "Rood-voor-Rood regeling" Overijssel

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

19-04-2010 - In het jargon van ontwerpers staan de kleuren rood, groen en blauw voor bebouwing, landschap en water. Rood-voor-Rood betekent het inwisselen van agrarische bebouwing voor burgerbebouwing. Architectuurcentrum Rondeel laat zien wat deze regeling tot nu toe heeft opgeleverd. De tentoonstelling Rood-voor-Rood wordt op 29 april geopend en duurt tot 20 juni.

Een Rood-voor-Rood project in het Overijsselse Heeten. Ontwerp: Bureau Franz Ziegler m.m.v. Ninke Happel.

De regeling Rood-voor-Rood is destijds door de provincie Overijssel ingesteld om leegstaande agrarische bedrijfsgebouwen te slopen en te vervangen door woonhuizen. De bedoeling daarvan was ondermeer om verpaupering en daarmee ontsiering van het landschap tegen te gaan. Veel boeren zijn de afgelopen jaren gestopt met hun werk. Gebrek aan opvolging en de optredende schaalvergroting waren daar meestal de oorzaak van.

Inmiddels zijn er veel aanvragen bij de provincie en gemeenten binnengekomen om gebruik te mogen maken van deze Overijsselse regeling. De regeling houdt in dat de sloopkosten voor de stallen gefinancierd worden uit de ontwikkelwinst van de woning(en). De eventuele meerwaarde moet dan geïnvesteerd worden in het landschap. Een flink aantal van deze Rood-voor-Rood-projecten zijn al gerealiseerd. Architectuurcentrum Rondeel heeft nu vijf van die projecten onder de loep genomen.

De expositie Rood-voor-Rood laat verschillende uitwerkingen zien van de regeling. Traditionele oplossingen maar ook eigentijdse. De projecten zijn afkomstig uit verschillende gemeenten in Salland en Twente. Ze worden getoond in relatie tot het landschap en het erf waarin en waarop ze staan. Het is aan de bezoeker om te constateren of de uitwerking een bijdrage levert aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap; dat was immers één van de uitgangspunten van de regeling.

De tentoonstelling wordt op donderdag 29 april om 20.00 uur geopend met vier korte presentaties. Harry Stoffer, projectleider Kwaliteitsimpuls groene omgeving van de provincie Overijssel, zal de Rood-voor-Rood regeling toelichten. Stephan Schorn, landschapsarchitect bij adviesbureau Eelerwoude, spreekt over de betekenis van de regeling voor het Overijsselse landschap. Architect Gooike Postma van het Hengelose Groothuis + Postma Architekten vertelt over ontwerpen in het buitengebied en Jeroen van Westen deelt als opdrachtgever zijn Rood-voor-Rood-ervaring met het publiek.

Of de gerealiseerde resultaten werkelijk voldoen aan de bedoeling van de regeling komt aan de orde tijdens een debat op 3 juni. Dan zal Jandirk Hoekstra een aantal betrokkenen bevragen over hun opvattingen en intenties. Hoe verhoudt zich bijvoorbeeld de betekenis van de Rood-voor-Rood-projecten met bijvoorbeeld de megastallen die door superboeren worden gebouwd. Het begrip ruimtelijke kwaliteit wordt dan een interessante kwestie! Jandirk Hoekstra is landschapsarchitect en directeur van het bureau H+N+S. Hij was bovendien van 2006 tot 2008 atelierleider van Atelier Overijssel.

Rood-voor-Rood is een samenwerkingsproject van Architectuurcentrum Rondeel en Architectuurcentrum Twente. Na de expositieperiode in Deventer zal de tentoonstelling dan ook in Twente te zien zijn.

Rood-voor-Rood is van 1 mei t/m 20 juni 2010 te zien in Architectuurcentrum Rondeel, Stromarkt 18c te Deventer. Openingstijden: dinsdag t/m zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 30 april gesloten.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook