> > Karin Laglas decaan Bouwkunde TU Delft

Karin Laglas decaan Bouwkunde TU Delft

23-11-2010 - Het college van Bestuur heeft Karin Laglas (1959) met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot nieuwe decaan van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. Zij volgt professor Wytze Patijn op, die sinds 1 juli 2006 decaan van Bouwkunde is. Patijn wordt Supervisor van de TU-campus.

Karin Laglas heeft 25 jaar ervaring in ruimtelijke ontwikkeling en investeringen, onder meer in de directies van projectontwikkelaar MAB, vastgoedbelegger Rodamco Europe en OVG projectontwikkeling. Ze was actief betrokken bij het tot stand brengen van grootschalige binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen, in binnen- en buitenland, waarbij zij intensief samenwerkte met architecten en stedenbouwers.

Het afgelopen jaar was ze interim directeur van de BNA (Bond van Nederlandse Architecten). Daarnaast is zij onder meer commissaris bij Twijnstra & Gudde en bij de Development Company Greenport Venlo, lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Architectuur Instituut, bestuurslid van het Forum voor Stedelijke Vernieuwing en lid van de Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling. Als lid van de raad van toezicht van het Westfriesgasthuis in Hoorn is zij betrokken bij de tweede fase van de nieuwbouw van het ziekenhuis.

Het College is zeer verheugd met de benoeming van Karin Laglas, die de eerste vrouwelijk decaan van de TU Delft wordt sinds de invoering van de Wet modernisering universitaire bestuursorganisatie in 1997. Met haar benoeming keert ze terug naar de universiteit waar zij Civiele Techniek studeerde.

Wytze Patijn wordt met ingang van 1 januari 2011 benoemd tot Supervisor TU-campus. Als onafhankelijk deskundige zal hij de visie en samenhang bij bouw, verbouw- en restauratieprojecten van en rond de TU-campus bevorderen. Hij zal daarvoor vroegtijdig adviseren over planinitiatieven, projectdefinities, architecten/ontwerperkeuzen en omgevingsplannen.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook