> > Recensie: Bouwboek voor kindercentra

Recensie: Bouwboek voor kindercentra

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

27-03-2011 - Bij Uitgeverij Thoth is het Bouwboek voor kindercentra verschenen. Het boek moet opdrachtgevers helpen een programma van eisen voor de architect te formuleren.

In het bouwboek wordt stap voor stap uitgelegd waar opdrachtgevers rekening mee moeten houden bij het opstellen van een programma van eisen. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende pedagogische visies voor kindercentra. Het gebouw en de omgeving voor zowel kinderopvang (0 tot 4 jaar) als buitenschoolse opvang (4 tot 12 jaar) worden behandeld. De teksten zijn voorzien van toelichtende illustraties.

Met het "Bouwboek voor kindercentra" kunnen opdrachtgevers de ruimtebehoefte, de relaties tussen ruimten en andere aspecten van het programma in kaart brengen. Hiervoor zijn overzichten van de benodigde ruimten, voorbeelden van vlekkenplannen en checklisten voor de aspecten afwerking, inrichting, techniek en functionaliteit opgenomen.

Een korte inleiding in de wet- en regelgeving met betrekking tot kinderopvang, zoals het bouwbesluit, gebruiksbesluit, wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en de Arbowetgeving maakt het boek compleet.

Bouwboek voor kindercentra / Auteurs: Ine van Liempd en Ed Hoekstra / Paperback / 168 pagina's / Uitgeverij: Thoth / ISBN: 978-9068-6857-63 / Prijs: 24,50 euro.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook