> > Veldhuizerschool te Ede door Jorissen Simonetti

Veldhuizerschool te Ede door Jorissen Simonetti

12-08-2011 - De Veldhuizerschool in Ede, één van de eerste schoolgebouwen in Nederland volgens het passiefhuisconcept, is opgeleverd. Jorissen Simonetti architecten maakte het ontwerp voor de school die maandag 15 augustus in gebruik wordt genomen.

De Veldhuizerschool is ondergebracht in een gebouw dat goed aansluit in zijn stedenbouwkundige context en gaat een interessante interactie aan met het plein met de monumentale bomen. De school profileert zich zelfstandig en is, onder meer door de plaats en schaal van de kozijnen in de gevel, onderscheidend. Ter plaatse van het multifunctionele hart van het gebouw zijn grote vliesgevels aangebracht die zorgen voor een prachtige lichtinval en mooie zichtlijnen.

Het passiefhuisconcept werd tot op heden vooral gebruikt voor woningen. In dit concept wordt gefocust op het minimaliseren van warmteverliezen. In de Veldhuizerschool wordt op primaire energie 80 procent bespaard ten opzichte van een vergelijkbaar nieuw gebouw dat uitsluitend aan de minimumeisen van het bouwbesluit voldoet. Door te kiezen voor een vrijwel luchtdicht gebouw wordt voorkomen dat de warmte in de winter en de koude in de zomer wegsijpelt naar buiten. De wanden hebben bovendien een zeer hoge isolatiewaarden en bestaan uit een pakket van 30 tot 40 centimeter dikte.

De school heeft geen vloerverwarming, geen radiatoren en zelfs geen gasaansluiting. Er wordt gebruik gemaakt van een Warmte Koude Opslag installatie. Met passieve warmte uit de bodem wordt de school 's morgens vroeg op temperatuur gebracht. Daarna zorgen de leerlingen zelf voor het op temperatuur houden van het gebouw. Het overschot aan warmte wordt weer opgeslagen in de bodem. In de zomer wordt juist de koelte van de bodem gebruikt om het gebouw een prettig klimaat te geven.

Het gebouw wordt goed geventileerd. Het ventilatievoud is zelfs anderhalf keer groter dan de eis van het bouwbesluit. Het klimaatsysteem meet de kwaliteit en de temperatuur van de lucht. Als het CO2-gehalte te hoog wordt, neemt het ventilatiegehalte toe. Daarnaast biedt het systeem ruimte aan de docent om de temperatuur enkele graden omhoog of omlaag te zetten en zodoende invloed uit te oefenen op het klimaat in de klas.

De officiële opening van de school zal in september plaatsvinden.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook