> > Restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal

Restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

21-12-2012 - Museum De Lakenhal in Leiden gaat restaureren en uitbreiden. De gemeente heeft een Europese aanbesteding uitgeschreven voor het ontwerp.

Een schets van de situatie

De aanmeldingen voor de aanbesteding worden beoordeeld door onder andere rijksbouwmeester Frits van Dongen, stadsbouwmeester Maarten Schmitt en museumdirecteur Meta Knol.

Het museum wil haar positie als onderscheidend 21e eeuws kunstmuseum verder te verstevigen. Naast restauratie van het rijksmonument de ‘Laecken-Halle’ uit 1640 en de daarachter gelegen schilderijenzalen wordt een nieuwe ruimte voor wisselende tentoonstellingen gebouwd. Daarnaast worden de publieksvoorzieningen in het museum verbeterd door bijvoorbeeld een nieuw entreegebied, een publiekszaal en museumhoreca.

De restauratie en uitbreiding van Museum De Lakenhal is een project van de gemeente Leiden. Wethouder Jan-Jaap de Haan: “Leiden blijft investeren in haar cultuursector. Dat heeft een gunstig effect op de aantrekkingskracht van onze stad. Museum De Lakenhal is onlosmakelijk verbonden met Leiden. Het selecteren van een architect is een belangrijke volgende stap in de restauratie- en uitbreidingsplannen.”

Naast gemeentelijke financiering van € 13,5 miljoen zet het museum zich actief in om externe fondsen te werven door middel van particulier mecenaat, fondsenwerving en sponsoring.

Museum De Lakenhal is het museum van kunst en geschiedenis in Leiden, met een hoogwaardige collectie van (inter)nationaal belang. Het museum maakt beeldende kunst, kunstnijverheid en geschiedenis in Leiden toegankelijk voor een breed publiek om hen te inspireren en bij te dragen aan hun ontwikkeling. Werk van kunstenaars als Rembrandt, Jan Steen, Theo van Doesburg en Erwin Olaf zijn in het museum te bewonderen.

Architecten uit Europa kunnen meedoen aan de aanbesteding. Aanmelden is mogelijk tot 8 februari 2013. Na beoordeling worden de beste vijf aanmeldingen gevraagd een inschrijving te doen. Aan de best beoordeelde inschrijvende partij wordt de opdracht gegund. De opdracht start volgens de huidige planning eind mei 2013.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook