> > Dura Vermeer werkt nieuwbouw DIFFER uit

Dura Vermeer werkt nieuwbouw DIFFER uit

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

01-03-2013 - Op de campus van de Technische Universiteit Eindhoven gaat de Stichting FOM een nieuw laboratoriumgebouw bouwen voor DIFFER. Na een Europese aanbestedingsprocedure heeft FOM het project gegund aan de aannemer Dura Vermeer Groep. Op 25 februari ondertekenden FOM en Dura Vermeer de opdracht voor de besteksfase.

Op 25 februari start Dura Vermeer met het uitwerken van het bestaande definitieve ontwerp naar een bestek en uitwerking in 3D. De bouwfase start in juli 2013 en de uiterste opleverdatum voor het nieuwe gebouw is 1 februari 2015.

FOM-instituut DIFFER is het Nederlandse centrum voor funderend energieonderzoek. Onderzoekers van DIFFER, wat staat voor Dutch Institute for Fundamental Energy Research, doen onderzoek naar kernfusie als schone, duurzame en veilige energiebron en sinds kort ook naar "solar fuels". Deze nieuwe onderzoekslijn richt zich op efficiente opslag en transport van duurzame energie in de vorm van chemische brandstoffen. DIFFER is momenteel gevestigd op het landgoed Rijnhuizen in Nieuwegein. Om ruimte te bieden aan het nieuwe onderzoek en voor een betere inbedding in een academische omgeving verhuist DIFFER in 2015 naar de campus van de Technische Universiteit Eindhoven.

Ector Hoogstad Architecten heeft de nieuwbouw van DIFFER ontworpen. Het gebouw komt aan De Zaale te staan, de hoofdas van de campus in Eindhoven. DIFFER krijgt een vloeroppervlak van 12.000 m² rond twee grote laboratoriumruimtes. Daaromheen komt een drie bouwlagen hoge ring van kantoren en andere faciliteiten, zoals de eigen werkplaats, ontwerpafdeling, en de ICT- en elektronicagroep. Het gebouw heeft een open opzet waardoor medewerkers en bezoekers elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook