> > Debatten over as Amsterdam - Haarlem

Debatten over as Amsterdam - Haarlem

14-05-2013 - De architectuurcentra ABC en ARCAM organiseren twee debatten over de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwikkeling van de as Amsterdam-Haarlem.

Het eerste debat op 21 mei start met vier korte lezingen, gevolgd door een openbare discussie met het aanwezige (vak)publiek. Maarten Kloos (directeur ARCAM) vertelt over zijn fascinatie met de as AmsterdamHaarlem en Jaap-Evert Abrahamse (onderzoeker Rijksdienst Cultureel Erfgoed) houdt een verhaal over de geschiedenis van het gebied. Vervolgens toont Eric van der Kooij (hoofd team Metropoolregio Amsterdam) het belang van de as binnen de Amsterdamse metropoolregio en geeft Heike Löhmann haar visie op de Brettenzone op basis van cultuurhistorisch onderzoek.

Een week later, op dinsdag 28 mei, vindt een vervolg plaats in Haarlem. Met de bouw van een fly-over , de stedenbouwkundige ontwikkeling rond Oostpoort en de discussie over het opengraven van de Amsterdamsevaart werkt Haarlem aan haar oostelijke entree. Net buiten de stad, in de ‘groene buffer’, wordt een nieuw bedrijventerrein gebouwd. Over de effecten van deze ingrepen en de entreefunctie van het gebied wordt gediscussieerd op de zesde verdieping van Gebouw Handelspoort, met uitzicht op de as Haarlem-Amsterdam. Voorafgaand aan de discussie spreekt Gabriel Verheggen (directeur ABC) over zijn beleving van de as en behandelt JaapEvert Abrahamse de geschiedenis van de as vanaf Haarlem gezien. Max van Aerschot (stadsbouwmeester Haarlem) en Thijs Asselbergs (architect en hoogleraar Architectural Engineering TUD) vertellen vervolgens over de planvorming in het oostelijk deel van Haarlem en de ontwikkelingsstrategie ‘Oostwaarts’.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2022 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook