> > Jorissen Simonetti wint selectie school Amersfoort

Jorissen Simonetti wint selectie school Amersfoort

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

13-06-2013 - Jorissen Simonetti architecten (JSa) uit Doetinchem is de winnaar van de architectenselectie voor een ABC-cluster met bassischolen, buitenscholse opvang en een peuterschool in de wijk Liendert te Amersfoort.

In het ABC-cluster worden de basisscholen De Wiekslag en De Windroos gehuisvest, samen met buitenschoolse opvang en een peuterschool. Verder is een sportzaalen een ruimte voor ontmoeting voorzien. Het gebouw wordt gerealiseerd op de huidige locatie van basisschool De Windroos.

Vier architectenbureaus zijn gevraagd om aan de hand van een schetsontwerp hun visie te presenteren voor een duurzaam gebouw. JSa won de architectenselectie. De betrokken scholen, WELZIN (voorheen SWA) en de gemeente Amersfoort vonden dat het plan van JSa op aantrekkelijke wijze beantwoordt aan de visie waarop de beide scholen, de buitenschoolse opvang en de peuterschool met elkaar willen gaan samenwerken in dit ABC-cluster.

JSa heeft het gebouw vormgegeven als een sculpturale, compacte massa, die stedenbouwkundige gekenmerkt wordt door een knik ter plekke van het hart van het gebouw. Zo ontstaat er ter plekke van de zijgevels ruimte voor het handhaven van de bestaande bomen. Tegelijkertijd opent het gebouw zich aan de achterzijde voor het groen en richt het zich aan de voorkant naar het grote multifunctionele plein waarop ook de wijkspeeltuin wordt ondergebracht.

Een grote theatertrap biedt toegang tot de functies die op de eerste verdieping zijn gelegen. Samen met de zwevende, veelkleurige sportzaal op de verdieping vormt het een uitdagend herkenningspunt voor de wijk.

JSa gaat nu aan de slag met het verder uitwerken van het schetsontwerp naar een voorlopig ontwerp. De komende maanden wordt ook gestart met het ontwerp van het wijkplein en groenstrook in samenwerking met wijkbewoners. Het ligt in de bedoeling beide voorlopige ontwerpen in het vierde kwartaal van 2013 klaar te hebben en aan de wijk te presenteren. Een nog te contracteren partij zal deze ontwerpen - samen met Jorissen Simonetti architecten - verder uitwerken, de school ook bouwen en het wijkplein en groen inrichten.

Het ABC-cluster maakt onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling ABC-Liendert en omgeving dat wordt uitgevoerd binnen het programma Amersfoort Vernieuwt. Dit heeft tot doel om een impuls te geven aan de wijk. Een multifunctioneel cluster waar kinderen, hun ouders en wijkbewoners met plezier komen en het toevoegen van nieuwe, kwalitatief goede woningen draagt bij aan de leefbaarheid in de wijk.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook