> > Expositie met ontwerpen Marineterrein Amsterdam

Expositie met ontwerpen Marineterrein Amsterdam

28-10-2013 - Naar verwachting sluiten het Rijk en de gemeente Amsterdam in december een overeenkomst voor de herontwikkeling van het Marineterrein in Amsterdam.

Naar aanleiding daarvan wordt op 15 november een door ARCAM samengestelde expositie "Nieuwe perspectieven" geopend met een overzicht van ideeën voor mogelijk nieuw gebruik van het Marineterrein.

Prominent aanwezig in de expositie zijn negen nieuwe ontwerpen van studenten van Yale School of Architecture. Negen maquettes en bijbehorende panelen illustreren ideeën die uiteenlopen van het bestemmen van het gebied voor een park of een cultuurcentrum tot het ontwikkelen van strategieën met het nautisch karakter van het gebied als uitgangspunt.

De negen plannen worden getoond tegen de achtergrond van impressies en maquettes van plannen uit de jaren tachtig van de vorige eeuw. Het gaat om ontwerpen van onder anderen Henk de Boer, Teun Koolhaas, Koen van Velsen, Peter Defesche en de Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam. Van recenter datum zijn de studies van Karres en Brands, Xoomlab en Liesbeth van der Pol, alsmede een drietal afstudeerplannen.

Het hart van de expositie zal bestaan uit een discussietafel. Gezelschappen met uiteenlopende invalshoeken, interesses en belangen worden uitgenodigd om rond die tafel te bespreken hoe de transformatie van het Marineterrein vorm zou kunnen krijgen. De resultaten van de gesprekken worden na afloop direct in de tentoonstelling opgenomen.

De expositie Nieuwe perspectieven / New perspectives – Marineterrein, Yale en het Oosterdok is van 16 november 2013 tot en met 18 januari 2014 te zien in ARCAM, Prins Hendrikkade 600, Amsterdam. ARCAM is open van dinsdag tot en met zaterdag 13.00 – 17.00 uur (gesloten: 25, 26 en 31 december 2013 en 1 januari 2014).

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook