> > B4o ontwerpt landgoed Langeraar

B4o ontwerpt landgoed Langeraar

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

18-11-2013 - In Langeraar Oost wordt een nieuw landgoed van ruim 21 hectare ontwikkeld. Het plan is een particulier initiatief en is verbonden met een nieuwe dorpsuitbreiding van Langeraar binnen de gemeente Nieuwkoop.

Het landgoed is ontworpen door B4o Landschapsarchitectuur + Stedenbouw + Recreatieontwikkeling en gaat een streekeigen natuur-, recreatie- en woongebied vormen.. De goede samenwerking tussen de gemeente Nieuwkoop en het particulier initiatief heeft geleid tot een integrale gebiedsvisie Langeraar Oost, waar landgoed Langeraar een onderdeel van vormt. Door een verwevenheid van het landgoed en het dorp ontstaat er variatie in de ‘rafelige’ nieuwe dorpsrand met zichtassen naar binnen en buiten. Hiermee is er een waarborging van het gevoel van openheid van het omliggend landschap.

In het landgoed worden bestaande waterlijnen behouden en oude waterlijnen teruggebracht, waarbij in de lager gelegen delen het ‘eilanden karakter’ wordt versterkt. Er ontstaat een open gevarieerd streekeigen landschap waarbinnen een bijzondere woon-waterwereld ontstaat bestaande uit onder andere kruidenrijke-, riet- en graslanden, nieuwe waterplassen en groene erven.

Zogenaamde tiendwegen maken deel uit van de infrastructuur van het landgoed. Tiendwegen zijn van oorsprong hoger op veenkaden gelegen wegen. Deze benadrukken de landelijke uitstraling. Deze wegen staan haaks op de dorpsuitbreiding. Hierdoor blijft er goed zicht richting het noorden en zuiden tussen het dorp en het buitengebied. Nieuwe bebouwing ligt binnen verspreide groene erven langs de tiendwegen.

Elk cluster biedt ruimte voor particulier initiatief waar toekomstige bewoners met een eigen architect een woning kunnen realiseren. De voorwaarden waaraan de woningen dienen te voldoen staan omschreven binnen de gebiedsvisie en het bestemmingsplan Langeraar Oost wat na verwachting in de zomer 2014 definitief wordt vastgesteld.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook