> > Lubbers & Infrabo ontwerpen masterplan Antwerpen

Lubbers & Infrabo ontwerpen masterplan Antwerpen

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

29-07-2014 - Buro Lubbers & Infrabo ontwerpen masterplan publiek domein Rozemaai Antwerpen.

De Stadsbouwmeester Antwerpen heeft Buro Lubbers en Infrabo geselecteerd voor het ontwerpen van een masterplan voor het publieke domein van Rozemaai. Deze wijk in Antwerpen wordt herontwikkeld tot een waterrijke en groene woonomgeving, die uitnodigt tot verblijf en ontmoeting, sport en spel, natuur en recreatie. De katalysator van het masterplan is de gedempte beek die weer wordt open gemaakt.

De jury waardeert het plan van Buro Lubbers en Infrabo vanwege de grote beeldkwaliteit van de visie, het landschappelijk concept en de actieve participatie met de bewoners. Deze week start het project met een wederzijdse uitwisseling over de grenzen: een excursie naar Nederlandse voorbeeldprojecten en een kennismaking met de klankbordgroep.

Rozemaai wordt nu nog gekenmerkt door hoogbouw, openheid, een gebrek aan structuur en een matige ruimtelijke en functionele kwaliteit. Verkeersbarrières en natuurgebieden hebben de wijk geïsoleerd tot een onbestemde plek met weinig voorzieningen. In de visie van Buro Lubbers krijgt Rozemaai weer een herkenbare identiteit. Rozemaai wordt een wijk met een aangename belevings- en verblijfswaarde, een plek waar de bewoners zich thuis voelen.

De hoofdingreep in het publieke domein is het herstellen van het beekdal. Door de beek te heropenen ontstaat een logische zonering van een park met aan weerszijden twee woonbuurten. De grond die bij het afgraven van de beek vrijkomt, wordt hergebruikt voor een geluidswal langs de drukke ringweg. Deze geluidswal wordt onderdeel van het park en biedt uitzicht op zowel de wijk als het snelweglandschap. Het park zelf wordt vormgegeven als een overstromingsgebied waar het water uit de wijk via wadi’s naar toe wordt afgevoerd. Natuurlijke waterwachtbekkens en graduele hoogteverschillen creëren een afwisselend droog en nat gebied met een bijzondere natuurlijke kwaliteit. Een fijnmazig netwerk van verschillende recreatieve routes maakt het park toegankelijk vanuit de wijk. Op de overgang van het park naar de buurten vinden functies voor sport en spel, verblijf en ontmoeting een plek. Dit wordt de zone waar bewoners afspreken, waar nieuwe ontmoetingen plaatsvinden, waar de sociale cohesie van Rozemaai groeit en bloeit.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook