> > UNStudio ontwerpt metrostations Doha in Qatar

UNStudio ontwerpt metrostations Doha in Qatar

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

19-09-2014 - Ben van Berkel / UNStudio ontwerpt meer dan 30 metrostations in de eerste fase van het metronetwerk van Doha in Qatar.

Qatar Rail heeft UNStudio aangesteld als hoofdarchitect van het Qatar Integrated Railway Project (QIRP). Het metronetwerk, sleutelonderdeel van het QIRP - waarvan de eerste fase naar verwachting 35 stations omvat en de tweede fase ongeveer 60 stations - vormt de spil van het openbaar vervoersnetwerk in en rond Doha (Greater Doha Area - GDA). Het volledige netwerk omvat vier verwachte metrolijnen die het GDA ontsluiten en het verbinden met de steden Al Khor en Al Wakrah-Mesaieed ten noorden en zuiden van Doha. Het doel van QIRP is om met dit project het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren en de inwoners van Doha een comfortabel alternatief te bieden voor de auto.

Het ontwerp van UNStudio legt een verbinding tussen het verleden en de toekomst van Qatar, waarbij inspiratie is gehaald uit de regionale architectonische vormentaal. In het ontwerp is gezocht naar een vormentaal die zowel een visie laat zien op modernisering, als dat het bestaande lokale karakteristieken behoudt. Het ontwerp integreert alle technische en functionele aspecten van de stations en het netwerk in een samenhangend architectonisch gebaar. Hiermee wordt het nieuwe Qatar Rail metronetwerk een wereldwijd voorbeeld van perfecte dienstverlening voor openbaarvervoergebruikers en milieubewustwording.

Sinds de gunning van de opdracht heeft UNStudio een handleiding voor de architectonische 'branding' ontwikkeld: een set met ontwerprichtlijnen, architectonische details en materiaalsuggesties die de ruimtelijke kwaliteit en helderheid van het netwerk waarborgen. De handleiding zal worden gehandhaafd door de gekozen 'Design &Built' aannemers om de stations van de eerste fase te implementeren en op te leveren.

Ben van Berkel: "In het ontwerp van stations is 'aankomst' en 'vertrek' altijd een belangrijk architectonisch thema geweest. Voor de QIRP hebben we een adaptief parametrisch systeem bedacht, dat het mogelijk maakt open, lichte en uitnodigende interieurs te ontwerpen voor alle individuele stations. Traditionele architectonische elementen die typerend zijn voor Qatar zijn opnieuw geïnterpreteerd om daglichttoetreding mogelijk te maken in de interieurs. Hierdoor ontstaat een enerverende en oplichtende atmosfeer.

Het creëren van identiteit op verschillende schaalniveaus vormt een belangrijk concept in het ontwerp. In het ontwerp wordt onderscheid gemaakt tussen netwerkidentiteit, lijnidentiteit en de identiteit van de individuele stations. De netwerkidentiteit draagt het overkoepelende Qatar Rail-merk uit, waarbij terugkerende ontwerpelementen in de architectuur van de stations consistent in het netwerk terugkomen en zo herkenbaar zijn in het straatbeeld van Doha. De lijnidentiteit wordt zichtbaar doordat er op de stations verschillende sferen zijn gecreëerd die de thema's van de metrolijnen verbeelden (Historische lijn, Kustlijn, Stadslijn en Onderwijslijn). Elke sfeer manifesteert zich in onderscheidende afwerking van de wanden en vloeren van de metrostations. Specifieke materiaaltoepassingen helpen reizigers bij het vinden van hun bestemming. De identiteit van de individuele stations manifesteert zich doordat er in elk station op verschillende strategische plaatsen een iconisch object wordt tentoongesteld. Elk station heeft zijn eigen 'special features' die gerelateerd zijn aan de lokale omstandigheden en het thema van de metrolijn. Door deze zorgvuldige afstemming op elk individueel station vormt het complete metronetwerk een belangrijke culturele drager voor Doha.

Voortbouwend op bestaande elementen die te vinden zijn in de regionale architectuur van Qatar is in de architectonische merkstrategie het gewelf toegepast als referentie naar de historische architectuur, de cultuur van Qatar en haar toekomst als innovatieve en welvarende natie. Geïnspireerd door het gewelf, de traditionele architectuur, de lichtheid van de traditionele Dhow boten, en de silhouetten van nomadische tenten, vormen de gewelfde ruimtes in het ontwerp voor het metronetwerk een eigentijdse interpretatie en morfologische uitvoering van deze elementen. Door middel van een ontwerpsysteem gebaseerd op onderling verbonden driehoekige basisvormen, kan de geometrie goed aangepast en getransformeerd worden zodat programmatische functies geïntegreerd kunnen worden en de metrostations naadloos aansluiten op de andere infrastructuur in de stad.

De realisatie van het metronetwerk vormt een interventie van ongekende schaalgrootte voor Doha. Om te voldoen aan het strikte tijdsschema en tegelijkertijd overlast in de openbare ruimte te minimaliseren, vereist het project een zorgvuldige planning. Flexibiliteit is daarom zowel op ontwerp- als op planningsniveau een belangrijk doel. Het ontwerp is opgebouwd uit architectonische elementen die samen een catalogus vormen. Hierdoor is het ontwerp een flexibel architectonisch systeem dat zich voegt naar de verschillende condities van het metronetwerk.

Een efficiënte organisatie van de productie en assemblage van onderdelen is gewaarborgd doordat in het ontwerp van de architectonische identiteit voor Qatar Rail innovatieve constructiemethoden en materialen worden toegepast. Dit resulteert in een efficiënte bouwplaats en een hoog niveau van kwaliteitsmanagement.

Ben van Berkel: "Door de ontwikkeling van een ontwerpcatalogus en met het gebruik van adaptief parametrisch ontwerp, is het mogelijk veel ontwerpvarianten te maken, en toch voor alle stations een coherente identiteit te handhaven. Op deze manier kunnen wij in een complexe, maar extreem strakke systematiek plaatselijke verschillen in de omgeving vatten in een overkoepelende identiteit; maar ook fysieke factoren parametrisch aanpassen zoals bewegwijzering, daglichttoetreding, reizigersstromen, en constructieve elementen."

De materialisatie kenmerkt zich door dualiteit tussen een sereen, bescheiden exterieur versus een rijk, verlicht parelmoer interieur. Het exterieur van de stations verwijst naar het monolithische van de oude architectuur in Qatar, terwijl het interieur straalt, beweging uitdraagt en vloeiende vormen heeft. De grote binnenruimten van de stations zijn visueel onderverdeeld door authentieke Qatari versieringen en verschillende materialen toe te passen. Dit helpt reizigers met het vinden van hun bestemming. De geïntegreerde lichtlijnen functioneren als natuurlijke bewegwijzering en dragen bij aan de unieke sfeer en reizigerservaring.

Als referentie naar de karavanserais - herbergen met een binnenplaats die dienden als ontmoetingsplek en rustplaats op oude handelsroutes - en in de lijn van historische ontwerpen voor treinstations, is het ontwerp van de metrostations gericht op sociale interactie. Het biedt reizigers een notie van plaats, wat belangrijker is dan het creëren van ruimte alleen. Op basis van deze traditie van belangrijke ontmoetingsplekken langs een handelsroute biedt een serie van bijzondere wandafwerkingen in de transferruimten van de metrostations aan reizigers diversiteit, een herkenbaar verzamelpunt en ook een etalage van de lokale cultuur en identiteit.

Het van grond af aan opbouwen van een nieuw netwerk biedt de mogelijkheid het gebruik van openbaar vervoer te stimuleren als een waardevol en schoon alternatief voor privé-vervoer. In het ontwerp vormen helderheid en intuïtieve oriëntatie belangrijke componenten. Bovendien draagt het ontwikkelen van een sterke identiteit voor het metronetwerk bij aan herkenning in het straatbeeld, op drukke kruispunten waar het een voor iedereen zichtbaar alternatief vormt voor autovervoer. Het uitgebreide metronetwerk maakt openbaar vervoer in Doha comfortabel en functioneel. Het Qatar Rail metronetwerk voorziet metrogebruikers en overige voetgangers van een veilige doorgang op drukke kruispunten.

Met deze missie heeft het Qatar Rail metronetwerk substantiële impact op het leven van de inwoners van Doha. De aanleg van het metronetwerk dient een educatief doel door een antwoord te geven op milieuvraagstukken die spelen in Doha, en voorziet in de verbetering van de verkeersveiligheid en de levensstandaard van de gehele gemeenschap.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook