> > Maquette Wheels of Heaven Van Eyck eenmalig te zien

Maquette Wheels of Heaven Van Eyck eenmalig te zien

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

17-11-2014 - De maquette ‘Wheels of heaven’ van architect Aldo van Eyck zal op 29 november eenmalig te zien zijn tijdens Smeken om verbeelding, een programma rond kunst en religie van de Van der Leeuwstichting in De Nieuwe Liefde in Amsterdam. ‘

Wheels of heaven’ is het winnende ontwerp van Aldo van Eyck voor een prijsvraag van de gelijknamige stichting in de jaren ’60 voor het ontwerp van een kerkgebouw. De maquette komt uit een privécollectie en is na de prijsvraag niet meer te zien geweest. Hoewel het ontwerp nooit is uitgevoerd, is het wel van groot belang geweest voor de ontwikkelingen op het gebied van religieuze architectuur. De maquette gaf een totaal vernieuwende visie op de ideale ruimtelijke indeling van een kerk en werd ook buiten de kerkelijke wereld geprezen.

De plattegrond van ‘Wheels of heaven’ heeft de vorm van een rechthoek met op alle vier de hoeken uitstulpende cirkels. Elke cirkel heeft een eigen atmosfeer met een afzonderlijke lichtbron en inrichting. Het ontwerp was voorzien van lichtkappen bovenin die Van Eyck vanwege het uitzicht op de bomen en de lucht boomhappers noemde, en kleine raampjes tegen de vloer, die hij moskijkers noemde.

Door de multicentraliteit van het ontwerp was de kerk niet langer gefixeerd op één punt van aandacht, waar alle belangrijke religieuze handelingen zoals preek, doop en avondmaal verricht werden, zoals tot dan toe in vrijwel alle kerken het geval was, maar gaf het ruimte aan vier centra die flexibel en los van elkaar te gebruiken waren.

Voor liefhebbers is Smeken om verbeelding een bijzondere gelegenheid om de maquette eindelijk eens in het echt te zien, maar het programma biedt meer. Het ontwerp van Van Eyck vernieuwde het denken over de functie van kerkgebouwen en is opnieuw relevant. Het gaf ook de jonge architect Narda Beunders inspiratie voor haar ontwerp voor een geloofsgebouw. Haar ‘Ruimte om in te geloven’ is te zien naast Wheels of Heaven. Tijdens Smeken om verbeelding vertelt zij over de relatie tussen de twee ontwerpen. “De wens van de opdrachtgevers was destijds dat het een doorgangshuis moest zijn, waar zoekers en buitenstaanders zich ook welkom zouden voelen. Die intentie sluit sterk aan bij mijn idee van een geloofsgebouw dat meer aansluiting vind bij onze huidige samenleving. In 'Ruimte om in te geloven' gaat het om het samen komen van mensen, ongeacht culturele achtergrond, religieus of niet religieus, er is plek voor iedereen", aldus Narda Beunders.

Smeken om verbeelding is een programma van de Van der Leeuwstichting. Deze stichting brengt kunst en religie in elkaars vaarwater. Tijdens Smeken om verbeelding is architectuur onderdeel van een programma vol theater, muziek, beeldende kunst en film. Er is naast architectuur aandacht voor theater, muziek, beeldende kunst en film.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook