> > LINT presenteert studie voor De Verbrede Waddendijk

LINT presenteert studie voor De Verbrede Waddendijk

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

04-12-2014 - LINT heeft de studie uitgevoerd in opdracht van het College van Rijksadviseurs en het Ministerie van EZ en laat de mogelijkheden zien van “Natuurinclusief bouwen” bij de aanleg en versterking van de Waddendijk in Friesland en Groningen.

Door klimaatsverandering en stijging van de zeespiegel zal de Waddendijk in de komende 50 jaar moeten worden verhoogd en verstevigd. De Wadden vormen een belangrijk leefgebied voor veel planten- en diersoorten. Voor de 130 kilometer lange Waddendijk liggen op veel plekken kwelders, dit zijn laaggelegen, dynamische gebieden die begroeid zijn met zilte planten en regelmatig door de zee worden overstroomd. Deze kwelders zijn karakteristiek voor de Waddenkust.

LINT zocht naar een manier om de Waddendijk te versterkten zodat de natuur hier van profiteert op een manier die past bij het Waddengebied. De ontwerpers tonen in de studie een strategie om geheel in lijn met het (historische) karakter van de Waddenkust de dijk zoveel mogelijk te versterken met de aanleg van nieuwe kwelders. Kwelders kunnen golven breken en tegelijk waardevolle natuur opleveren. De constructies, die de groei van kwelders versnellen en beschermen, dragen bij aan golfreductie.

Daarnaast kunnen kwelders de dijk stabieler maken en meegroeien met de zeespiegelstijging. Waar dit langs de Waddendijk niet mogelijk is, stelt LINT voor om de dijk op een andere manier te verstevigen door bijvoorbeeld ophoging of een aangepaste dijkbekleding met ecologische waarde.

De dijk wordt omgevormd in een Verbrede Waddendijk. Het plan voorziet in nieuwe kwelders, gemaakt door het plaatsen van palengrids; het aanpassen van bestaande kwelders; het maken van brede flauwe dijktaluds en overslagdijken.

Door een combinatie van deze dijktypen die passen bij de specifieke condities ontstaat een veilige, robuuste dijk met een karakteristieke ecologie. Door de uniformiteit van de dijk aan de landzijde ontstaat een nieuw landschappelijk element van formaat.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook