> > Wiegerinck ontwerpt De Wijck in Utrecht

Wiegerinck ontwerpt De Wijck in Utrecht

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

15-12-2014 - Het gebouw 'De Wijck' is een van de projecten die op het terrein van de voormalige Veemarkt in Utrecht gerealiseerd wordt.

In het ontwerp van Wiegerinck architectuur stedenbouw voor gebouw ‘De Wijck’ krijgen zeven woongroepen voor psychogeriatrische patiënten een plek in de stadsrand. Het is ontworpen binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden en het beeldregieplan van De Veemarkt. In de architectuur is naast eenheid en rust gezocht naar nuancering en verbijzondering. Het kleinschalig karakter van de groepswoningen komt tot uitdrukking in de gevel . De woonkamers met grote vensters naar de straat onderscheiden zich van de ramen van de individuele vertrekken van de bewoners. Zo ontstaat een duidelijke parcellering in het straatbeeld. De straatgevels hebben een langskap wat het woonkarakter benadrukt. Het Grand-Café op de begane grond krijgt een eigen uitstraling naar buiten. De prominent hoofdentree geeft een sterk karakter aan de kopgevel, waardoor de verscheidenheid tussen de gevels wordt vergroot.

Eenheid en rust wordt verkregen door gebruik van één gevelmateriaal en één kozijndetail. Verbijzonderingen en nuances in de gevel geven hieraan verschillende uitdrukkingen. De ambitie een gebouw met een helder en eenduidig karakter te realiseren wordt hiermee verwezenlijkt. Voor de tuingevel is gekozen verbijzonderingen achterwege te laten. Zo ontstaat een rustige achtergrond voor de tuin.

De basis voor het kleinschalige karakter van de gevel ligt in het interieur. Naast de onderverdeling in zeven woongroepen is er ook een verschaling per groep. De positie van de gemeenschappelijke woonkamer en keuken draagt hier aan bij. Deze is zo gekozen dat de individuele vertrekken van de bewoners in twee clusters van vier zit- slaapkamers zijn verdeeld. Op de kleinste schaal is voorzien in ‘belevingsplekken’. Plekken en zitjes binnen de groep en het gebouw welke uitnodigen tot ontdekken en ontspannen.

De Wijck wordt in 2016 in gebruik genomen. De omgevingsvergunning is inmiddels aangevraagd.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook