> > Masterplan Mechelen door BUUR

Masterplan Mechelen door BUUR

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

17-06-2015 - BUUR ontwikkelde een masterplan voor de locaties Keerdok en Eandis in Mechelen (België).

Samen met Mint, en in nauwe samenwerking met Probam en het stadsbestuur, werden verschillende scenario’s op gebied van ruimtelijke ontwikkeling, duurzame mobiliteit en financiële haalbaarheid geïntegreerd tot een ambitieus ontwerp en een realistische ontwikkelingsstrategie voor de realisatie van een uniek stukje stad aan de samenvloeiing van de Dijle en de Afleidingsdijle.

De ontwikkeling van de locatie vormt een kans om de relatie tussen de stad en het water te versterken en om het landschap van de Dijlevallei opnieuw tot in de stad te brengen. Het masterplan tracht het stedelijk weefsel van de binnenstad door te trekken tot aan het Keerdok, in directe relatie tot het waardevol patrimonium van het Oud Zwemdok en de historische binnenstad, zonder hierbij een geprivilegieerd waterfront te ontwikkelen.

Door subtiele verbindingen en de integratie van nieuwe stedelijke voorzieningen wordt het gebied getransformeerd tot een schakel tussen buurten en een nieuwe ontmoetingsplaats voor alle Mechelaars. Het Dijlepark, het patrimonium en het Rode Kruisplein worden voorzien van publieke functies en voltooien het netwerk van trekpleisters binnen Mechelen.

De herinrichting van de N16 tot een groene boulevard en de herstructurering van de Antwerpsepoort geven een nieuw gelaat aan de toegang tot de stad. De randparking wordt geïntegreerd in een nieuw parkeergebouw, waardoor het huidige Rodekruisplein kan getransformeerd worden tot een autovrij plein. Hier wordt in de toekomst een multimodaal knooppunt verbonden aan een performant stedelijk openbaar vervoersnet op niveau van de stad.

Woningen aan de Dijleoevers en langs de Keerdokkaai vervolledigen het aanbod van woonbuurten met een sterke identiteit en hoge leefkwaliteit. Eén woonbuurt wordt ingebed in het landschap van de vallei, de andere wordt verbonden aan de stedelijke kwaliteiten van de oude stad en de kaai. Zo wordt een brede waaier aan woonmogelijkheden aangeboden in een groeiende stad.

Het ontwerpproces heeft gediend om de complexiteit van de locatie te ontrafelen en te vertalen in een helder ontwikkelingsscenario dat een antwoord biedt op de uiteenlopende randvoorwaarden voor ontwikkeling. Aan de hand van ontwerpend onderzoek ontstond een gemeenschappelijk voortschrijdend inzicht en kon een project naar voor geschoven worden dat stapsgewijs kan geïmplementeerd worden via controleerbare rendabele deelprojecten op zowel de Keerdoksite als de Eandissite. De unieke ruimtelijke kwaliteiten van de locatie, zoals de harde kades, de Dijlevallei die hier de stad binnendringt en de zichten op de historische binnenstad, worden omarmd en ingezet als basis voor de maximale valorisatie van de ontwikkelingen.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook