> > Meer bebouwing mogelijk langs Nederlandse kust

Meer bebouwing mogelijk langs Nederlandse kust

19-12-2015 - De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten. Zo komen er vanaf 1 juli 2016 onder andere meer mogelijkheden om strandpaviljoens het gehele jaar rond te exploiteren.

Het algemeen geldende verbod op nieuwe bebouwing buiten de bebouwde kom in het kustgebied komt te vervallen. Het gaat om het geheel van zee, strand, zeedijken, dammen en het duingebied.

Het bericht meldt dat het Rijk meer ruimte wil bieden aan initiatieven in het kustgebied om een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust realiseren. Hoe de kust aantrekkelijk blijft en er voorkomen wordt dat Belgische toestanden ontstaan wordt er niet gemeld.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook