> > Gemeente Den Haag: sloop Philipszaal en Danstheater

Gemeente Den Haag: sloop Philipszaal en Danstheater

10-06-2007 - NRC Handelsblad meldt dat de gemeente Den Haag plannen heeft voor de sloop van de Dr. Anton Philipszaal en het naastgelegen Danstheater. Het Danstheater, dat wordt gewaardeerd om zijn goede akoestiek en zichtlijnen, zou eventueel behouden kunnen blijven. Op de locatie aan het Spui zou vervangende nieuwbouw moeten komen, waarbij ook het Koninklijk Conservatorium onderdak krijgt.

De cultuurinstellingen maken deel uit van het Spuikwartier dat in de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is gebouwd. Met de sloop van de Zwarte Madonna van Carel Weeber is een begin gemaakt met een nieuwe invulling van het gebied. Na voltooiing van nieuwbouw voor de ministeries van Justitie in Binnenlandse Zaken zullen de oude kantoortorens van Lucas en Niemeyer worden gesloopt. Als ook de Dr. Anton Philipszaal van architectenbureau Van Mourik Vermeulen en het Danstheater van OMA worden afgebroken is het Mercure hotel van Carel Weeber het enige overblijfsel van het oorspronkelijke Spuikwartier.

De Philipszaal staat nu voor achterstallig onderhoud in de steigers. De afgebrokkelde stucwerk gevel wordt vervangen door een nieuwe met een rode kleur. Er komt een lichtkrant op de vliesgevel. De interieurs van het Danstheater als de Philipszaal worden aangepast. De kosten hiervan bedragen 5,5 miljoen euro.

De nieuwe plannen van de gemeente Den Haag zijn nog in een vroeg stadium. Een budget voor de nieuwbouw is nog niet bekend. Wel streeft de gemeente er naar de nieuwbouw in 2012 te voltooien.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook