> > Open City Debat over Ontwerp en Politiek

Open City Debat over Ontwerp en Politiek

16-10-2009 - Het Ministerie van VROM organiseert op 22 oktober in samenwerking met de 4e Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam een debat over de noodzaak de rol van ontwerpers en bestuurders tegen het licht te houden.

Voor deze gelegenheid gaat Felix Rottenberg keihard de confrontatie aan met ontwerpers en bestuurders: Henk Ovink (directeur Ruimtelijke Ordening, VROM), Wouter Vanstiphout (Crimson Architectural Historians), Adri Duivesteijn (wethouder Gemeente Almere) en Reinier de Graaff (OMA/AMO).

Er gaapt een steeds grotere kloof tussen de opgaven waarvoor de ruimtelijke ordening zich gesteld ziet en de alledaagse werkelijkheid waarin ontwerpers en politici zich bewegen. Als ontwerpers niet meer weten waarom ze ontwerpen; als bestuurders worden geleid door procedures en niet door doel en resultaat; als het proces leidend is en de werkelijke opgaven, hoe zeer die zich ook aan ons opdringen, niet worden omarmd, dan worden waan van de dag, procesbeheersing en reactiviteit de leidende principes. Dan is de ruimtelijke ordening gedepolitiseerd en het ontwerp machteloos. Maar de maatschappelijke en economische werkelijkheid laat zich niet ontkennen, de opgaven zijn te groot, te manifest en te acuut. Met name in onze steden. De stad vergroot de opgaven uit, maakt ze scherper voelbaar, explicieter en urgenter. De stad confronteert klimaat met segregatie, kwaliteit met werkeloosheid, innovatie met mobiliteit, creativiteit met recessie en economie. De stad is de plaats waar ontwerp en politiek elkaar opnieuw moeten vinden, volop geïnspireerd door de grote opgaven.

De inzet van de debat op 22 oktober is om ontwerp en ontwerper te bewegen weer vol in de arena van die grote opgaven stappen; reflectief, agenderend en in dialoog. En om de politiek en de politicus te bewegen de kracht van hun argumenten juist in die opgaven te zoeken; proactief, visionair en bewogen. Deze noodzakelijke confrontatie van ontwerper en bestuurder met de opgaven van vandaag en morgen moet ons helpen een ander planningsperspectief te formuleren. Die opdracht is urgent, het gaat er om de ruimtelijke ordening weer politieke inhoud te geven, en zo de kloof tussen ontwerper en politicus enerzijds en de uitdagingen waarvoor we staan anderzijds, te dichten.

VROM presenteert op deze avond tevens Design and Politics #1, het eerste deel van een serie boeken uitgegeven in samenwerking met 010 Publishers. Een serie die de confrontatie tussen ontwerp en politiek vanuit praktijk, beleid, wetenschap en politiek onderzoekt, verhaalt en agendeert.

Met de aanstelling van de hoogleraar Ontwerp & Politiek aan de TU Delft, start het ministerie van VROM tevens een onderwijs-, onderzoek- en praktijkprogramma gericht op het versterken van het samenspel tussen ontwerp en politiek voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Deel 1 is de inspiratie en agendering voor dit programma, vanuit geschiedenis, reflectie, positie en ambitie.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook