> > Architectuurprijs Apeldoorn voor Politieacademie

Architectuurprijs Apeldoorn voor Politieacademie

27-11-2010 - De herbestemming van het voormalig Aartsbisschoppelijk Klein Seminarie in Apeldoorn tot landelijke concernlocatie voor de Politieacademie won afgelopen vrijdag 26 november de jaarlijkse Architectuurprijs van de stad Apeldoorn.

De door Atelier PRO en Studio Leon Thier vormgegeven transformatie won ook de Publieksprijs, georganiseerd door het dagblad De Stentor.

De jury was unaniem onder de indruk van deze renovatie en uitbreiding. Volgens het juryrapport komen door de combinatie van respectvol terugrestaureren enerzijds en uitgesproken nieuwe ingrepen anderzijds de historische kwaliteiten van dit voor Apeldoorn belangrijke historische gebouw meer dan ooit tot hun recht.

Het gebouw is een ontwerp van Atelier Pro, met projectarchitecten Leon Thier en Hans Kalkhoven (thans werkend in Studio Leon Thier), met medewerking van Wessel Reinders.

De Architectuurprijs Apeldoorn is een jaarlijkse prijs voor architectonische en stedenbouwkundige projecten, kunstwerken en inrichting van de openbare ruimte. Dit jaar werd de prijs voor de zeventiende keer uitgereikt tijdens de feestelijke Nacht van de Architectuur op 26 november in Schouwburg en Congrescentrum Orpheus in Apeldoorn.

De vakjury van de Architectuurprijs bestaat uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en kritische deskundigen, die gezamenlijk een brede vertegenwoordiging van het vakgebied vormen. De publieksjury bestond uit 40 geselecteerde lezers van dagblad De Stentor, die na een algemene lezersstemming 8 genomineerde projecten hebben bezocht en beoordeeld. Centraal thema dit jaar was de rol van de opdrachtgever, die in de relatie met zijn architect een sleutelfiguur is in het scheppen van goede architectuur.

De Architectuurprijs werd door wethouder Ruimtelijke Ordening Rob Metz uitgereikt.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook