> > Recensie: Willem Wissing stedebouwkundige

Recensie: Willem Wissing stedebouwkundige

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

07-02-2011 - De Stichting Bibliografieën en Oeuvrelijsten Nederlandse Architecten en Stedebouwkundigen heeft recentelijk haar eerste boek over een stedenbouwkundige gepubliceerd: Willem Wissing stedebouwkundige (1920-2008).

Vbnb: De cover van Willem Wissing stedebouwkundige (1920-2008), de standaardwoning E6100 en twee beelden van de randmerenstudie voor de Markerwaard.

Wissing (1920-2008) was architect en stedenbouwkundige. Het bureau dat hij in 1957 in Barendrecht oprichtte had afdelingen voor architectuur en stedenbouw. Het werk van het bureau was dan ook zeer divers met standaard rijtjeshuizen, kleine particuliere opdrachten, stedelijke uitbreidingsplannen, structuurplannen en advieswerk voor gemeenten. Willem Wissing was overigens de broer van Benno de ontwerper van de gele bewegwijzering voor Schiphol.

Wissing werkte tijdens zijn studie na de oorlog voor Willem van Tijen (1894-1974). Bij Van Tijen kwam hij in aanraking met stedenbouw. Hij studeerde af als stedenbouwkundige en architect.

Wissings ontwerpen kwamen niet in de vakbladen. Wel leverde hij een grote bijdrage aan de vormgeving van Nederland. Zo ontwierp hij diverse standaardwoningen. Van hem zijn op deze manier zo'n 12.000 woningen uitgevoerd. De opkomst van de auto vroeg om nieuwe opzet van woonwijken. Wissing introduceerde in Nederland de van Radburn in New Jersey overgenomen woonpadenverkaveling. Hierbij is op een centraal gelegen hof ruimte voor parkeren. Daaromheen liggen de woningen. Voetgangers benaderen via een voetpad aan de voorzijde de woning.

"Willem Wissing stedebouwkundige (1920-2008)" laat zien hoe Nederland vorm kreeg in de decennia na de Tweede Wereldoorlog. Het boek is geïllustreerd met vele perspectieftekeningen, plattegronden en foto's. Hoewel er veel ruimte is voor beeldmateriaal ontbreken enkele keren foto's van de gerealiseerde wijken. Zo maken de plattegronden van het uitbreidingsplan Hilvarenbeek uit 1964 je nieuwsgierig naar hoe de wijk er werkelijk uitziet. De gebogen straten uit dit plan vormen een scherp contrast met de vele functionele wijken die Wissing ontwierp.

Willem Wissing stedebouwkundige (1920-2008) bevat een compacte beschrijving van zijn leven en werk en een uitgebreid oeuvreoverzicht. BONAS is met de in het voorwoord genoemde doelstelling om het werk van Wissing zichtbaarder te maken geslaagd.

Informatie: Willem Wissing stedebouwkundige (1920-2008) / Auteur: Evelien van Es / 232 pagina's / geïllustreerd / Uitgever: Stichting Bonas / ISBN: 978-90-76643-39-7 / Prijs: € 31,50.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook