> > VenhoevenCS en DS onderzoeken netwerkstad

VenhoevenCS en DS onderzoeken netwerkstad

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

21-02-2011 - Team VenhoevenCS architecture + urbanism / DS landschapsarchitecten presenteert met ‘Station Biesbosch’ een ontwikkelingsstrategie voor knooppunt de Groene Zoom bij Dordrecht. Het ontwerpend onderzoek is onderdeel van de tentoonstelling Drechtstad 2050.

Goed bereikbare knooppunten vormen de dragers van het toekomstig stedelijk systeem van Europa. Station Biesbosch is binnen het interregionaal conglomeraat van alle knopen in de Drechtsteden de toegang tot één van de potentieel best bereikbare natuurgebieden: Nationaal Park De Biesbosch. De ruimtelijke kwaliteit op Station Biesbosch wordt sterk bepaald door de directe samenhang tussen compacte bebouwing en landschap, tussen natuur en stad. Het is een stedelijke transferplek voor natuur en recreatie en wordt ontsloten door OV, auto en fiets. Vanaf hier vertrekken de boten, de fiets- en wandelpaden de natuur in.

Station Biesbosch verkent hoe natuur kan worden gecombineerd met hoogstedelijk wonen. Nieuwe kwaliteit van leven wordt onderzocht door het introduceren van onverwachte en spectaculaire natuurervaringen, voor mens en dier. Het verkent hoe stadse gebouwen en hun omgeving een aanvulling kunnen zijn op het planten- en dierenrijk in het omringende landschap.

Het groengebied rondom Station Biesbosch wordt omgevormd tot echt landschap. De zuidzijde wordt een afwisselend landschap met bos en weides en aan de noordzijde wordt het op de rivier veroverde land langzaamaan weer onder water gezet. In verschillende fases wordt de primaire waterkering verschoven en krijgt water weer de ruimte. Het kenmerkende Biesbosch landschap grenst tot aan de gevels van de bebouwing. Muren, daken en overhoeken bieden een rijkdom aan nestelgelegenheid voor de dieren.

In de eerste fase van de ontwikkelingsvisie wordt uitgegaan van bestaande projecten en ontwikkelingen rond de knoop. Het station, het stadion en de parkeervoorziening worden als eerste ontwikkeld, waardoor de knoop als belangrijke overstappunt met bovenlokale voorzieningen in beeld wordt gezet. Daarna kan de knoop verder worden uitgebreid en verdicht met woonprojecten en voorzieningen.

De tentoonstelling werd op vrijdag 18 februari werd geopend met een symposium in het CBK in Dordrecht. De tentoonstelling loopt tot en met 26 maart en is georganiseerd door Stichting de Stad en Centrum Beeldende Kunst.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook