> > Start lezingenreeks architectuur en gezondheid

Start lezingenreeks architectuur en gezondheid

28-10-2012 - Afgelopen donderdag startte in het Nederlandse Architectuurinstituut een nieuwe lezingenreeks: FIT! Architectuur & Gezondheid.

De eerste lezing in deze reeks ging over de Braziliaanse architect Lelé en de ziekenhuizen die hij heeft ontworpen. Giancarlo Latorraca uit Brazilië lichtte afgelopen donderdag het werk van Lelé uitgebreid toe. Lelé begon zijn loopbaan als ingenieur bij Oscar Niemeyer in Brasilia. Later werkte hij als architect. Latorraca liet ziekenhuizen zien met grote golvende daken gelegen tussen vijvers. Onderdeel van de integrale ontwerpen is iedere keer een (grotendeels) natuurlijk ventilatiesysteem. Hoogtepunt van de lezing waren de animaties die Latorraca liet zien van deze ventilatie-concepten en enkele filmpjes van bewegende gebouw-onderdelen, zoals een dak van een auditorium dat zich opent.

In de lezingenreeks FIT! Architectuur & Gezondheid volgen nog onderstaande lezingen.

Op donderdag 8 november (20:00 uur) Then / Now #6: Visions for a healthy society laten vele voorbeelden uit de NAi-collectie zien dat architecten en opdrachtgevers in het verleden aanjagers waren van het bevorderen van de volksgezondheid. Aan bod komen nieuwe visies voor een gezonde samenleving, met het verleden als inspiratiebron. In de foyer van het NAi worden de allerbeste voorbeelden getoond uit de Nederlandse architectuur- en stedenbouwgeschiedenis op het snijvlak van gezondheid en architectuur.

Op donderdag 15 november (20:00 uur) New ageing over de verzorgingsstaat. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met Archis / Volume.

Donderdag 22 november (20:00 uur) The Urban Bike Night: How the bike can save the city over de fiets als de redder van de stad. Volgens Australische hoogleraar architectuur Steven Fleming en auteur van het boek 'Cycle Space’ vormt de fiets de grootste ontwerpuitdaging van de 21e eeuw op weg naar een gezonde samenleving. Architect Stefan Bendiks toont hoe we de potenties van fietsen voor de stad maximaal kunnen benutten.

Donderdag 6 december (20:00 uur) Placebo Architecture met de bekende Amerikaanse architect Charles Jencks die vertelt over de kankerzorgcentra die hij samen met zijn vrouw Maggie Keswick - in 1995 overleden aan kanker - vanuit dit perspectief ontwikkelde. Ellen van Loon van OMA licht haar ontwerp van het 'Maggie Centre' in Glasgow Gartnavel toe.

Maandag 10 december (20:00 uur) Het DNA van een gezonde stad. In een programma met discussies en werkateliers wordt onderzocht welke acties we moeten ondernemen om een proces van gezonde verstedelijking in gang te zetten. Deze avond wordt georganiseerd in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook