> > Ontwerpen wederopbouw New Orleans in NAi

Ontwerpen wederopbouw New Orleans in NAi

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

17-01-2006 - Nieuwe scholen, een duidelijke stadskern en een nieuw vormgegeven landschap in relatie tot de rivier: in New Orleans moet na de desastreuze vernielingen door orkaan Katrina alles worden opgebouwd. Maar hoe?

Links Hill van MVRDV, rechts de mediatheque door UN Studio (foto's Bart van Hoek)

New Orleans heeft dringend behoefte aan inspirerende plannen voor de wederopbouw. Het Nederlands Architectuur instituut (NAi) heeft daarom samen met de architectuurschool van Tulane in New Orleans en het Amerikaanse kunsttijdschrift Artforum aan zes befaamde ontwerpbureaus uit Nederland en Amerika gevraagd om een eerste visie op wijk, stad en regio van het nieuwe New Orleans te ontwikkelen. De benaderde ontwerpers zijn MVRDV, Ben van Berkel (UN Studio) en Adriaan Geuze (West 8) uit Nederland, en Huff + Gooden Architects, Morphosis en Hargreaves Associates uit Amerika. Van 20 januari tot en met 12 maart toont het NAi hun voorstellen voor een "Newer Orleans". Tijdens de tentoonstelling worden er debatten over watermanagement en aanverwante onderwerpen georganiseerd in Rotterdam en New York.

"Newer Orleans - A Shared Space" is een tentoonstelling die gedeelde ruimten en symbolen voor New Orleans presenteert. Er wordt nu al druk gewerkt aan de wederopbouw van deze verwoeste stad maar in dat proces zullen vooral de bestaande structuren en stedenbouwkundige vormen terugkeren. De vraag is of de stad ook een andere toekomst kan hebben, waarin er op een nieuwe manier een gevoel van betrokkenheid met elkaar, met het politiek-economische systeem en met het landschap kan worden omkaderd door architectuur.

De ontwerpers MVRDV, Ben van Berkel (UN Studio) en Adriaan Geuze (West 8) en Huff + Gooden Architects, Morphosis en Hargreaves Associates zijn gevraagd op de drie schaalniveaus wijk, stad en regio een visie te ontwikkelen op de gemeenschappelijke ruimten die de stad weer bij elkaar kunnen brengen. Op het niveau van de wijk zijn MVRDV en Huff + Gooden Architects gevraagd een school te ontwerpen, op de schaal van de stad zal een centrale "mediatheque" worden ontworpen (Ben van Berkel en Morphosis), en voor de regio wordt aan de landschapsarchitecten gevraagd om een herkenbaar landschap te ontwerpen (Adriaan Geuze en Hargreaves Associates). In de ontwerpen dient onder meer de relatie tussen geografische, architectonische en publieke structuren te worden uitgediept.

Het ontwerp met de titel Hill van MVRDV is een soort terp. Naar aanleiding van een kindertekening ontwierp MVRDV een schoolcomplex in een heuvel. Behalve dat het gebouw zo beschermt is tegen het water biedt deze vorm ook bescherming tegen de onveilige omgeving. Het ontwerp voor de mediatheque van UN Studio heeft de vorm van een "Ziggurat" die als "communicator" moet werken.

De resultaten die in de tentoonstelling te zien zijn dienen ter inspiratie voor het verdere wederopbouwproces. Op 16 februari 2006 organiseert het NAi in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting een debat over de risico's die Nederland loopt op het gebied van het watermanagement en over stadsstructuren. In New York organiseert het Amerikaanse tijdschrift Artforum een debat waarbij de relevantie van deze ontwerpen niet alleen voor New Orleans, maar ook voor de stedelijke cultuur in het algemeen centraal staat.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook