> > Recensie: Open City - Designing Coexistence

Recensie: Open City - Designing Coexistence

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding
Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

19-10-2009 - Voor het eerst in de geschiedenis woont meer dan de helft van de wereldbevolking in de stad. Deze steden zijn gefragmenteerd door gated communities, resorts en winkelcentra. Sommige van deze onderdelen hebben een geheel eigen infrastructuur gescheiden van de stad.

De cover van Open City en enkele beelden uit het boek.

In het boek "Open City - Desgning Coexistence", het thema van de vierde Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR), wordt onderzoek gedaan naar een stad met meer samenhang en een betere bereikbaarheid, de "Open Stad".

"Open City - Designing Coexistence" is het resultaat van een samenwerking tussen de ETH Zürich en de IABR. Het boek bestaat uit twee delen. In deel 1 "Dimensions" behandelen schrijvers van verschillende disciplines als architectuur, stedenbouwkundigen, sociologie en wetgeving de theorie van de "Open Stad". Bijdragen in dit deel zijn van onder andere Tim Rieniets en Kees Chrisitaanse zelf. Deel 2 "Situations" documenteert onderzoek en voorstellen van architecten, stedenbouwkundigen en activisten. Dit deel heeft bijdragen van Crimson Architectural Historians, Bart Goldhoorn, Alexander Sverdlov en anderen.

Het tweede gedeelte met de ontwerpvoorstellen is het interessants. Een voorbeeld is de bijdrage van Bart Goldhoorn en Alexander Sverdlov. Zij onderscheiden twee typen steden de "Standard" en de "Custom City". De westerse stad waar elk gebouw opnieuw wordt ontworpen is door hen aangeduid met de term "Custum City". Dit is een langzaam proces dat veel geld kost. Zij illustreren dit bijvoorbeeld met een grafiek met bouwkosten en verkoopprijzen van woningen in Nederland. Sinds 2000 stijgt de verkoopprijs veel sneller dan de bouwkosten, het geld gaat voor een groot gedeelte op aan adviseurs. Daartegenover plaatsen zij de "Standard City", de massawoningbouw als in bijvoorbeeld de voormalige Sovjet Unie, China en het Oostblok is gerealiseerd. Beide modellen zijn volgens hen niet houdbaar. De aanhoudende trek naar de stad vraagt volgens hen om een nieuw model voor woningbouw, waarbij bestaande ontwerpen uit een "Urban Block Catalog" zouden mogen worden gebruikt op nieuwe locaties.

Wat opvalt aan de publicatie is dat er zo weinig beeld wordt gebruikt voor een onderwerp dat zich leent voor visuele presentatie. Open City is vooral voer voor planologen en beleidsmakers.

Informatie: Open City - Designing Coexistence / auteurs: Tim Rieniets, Jennifer Sigler, Kees Christiaanse / vormgeving: Mevis & Van Deursen / Engelstalig / 464 pagina's / Uitgever: Sun Architecture / ISBN: 978-9085-067832 / Prijs: 42,50 euro.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook