> > Heijmans bouwt HagaZiekenhuis

Heijmans bouwt HagaZiekenhuis

16-02-2011 - Heijmans Utiliteitsbouw en Burgers Ergon gaan de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het HagaZiekenhuis in Den Haag realiseren in opdracht van het ziekenhuis. De totale aanneemsom bedraagt circa € 40 miljoen.

De opdracht omvat de renovatie van de verpleegafdelingen en de vernieuwing van onder meer de Spoedeisende Hulp, het Hartcentrum en de afdeling Radiologie op de locatie Leyweg. Het totaal van 28.000 m² bruto vloeroppervlak. De doorlooptijd van het project bedraagt circa 3 jaar.

Het HagaZiekenhuis geeft met dit plan ook invulling aan het 'Planetree' concept. Planetree is een vernieuwende manier van zorgen waarbij de patiënt centraal staat. Dit zorgconcept richt zich vooral op de menselijke kant van de zorg, zoals een vriendelijke bejegening, gastvrijheid, veel service, goede informatie en keuzevrijheid. Daarnaast maakt Planetree zich sterk voor een prettige en zorgzame omgeving. Een ziekenhuis met veel licht, warme kleuren en natuurlijke elementen. Hiervoor is integrale kennis van bouw en techniek benodigd. Het project sluit daarmee aan bij de strategie van Heijmans om integrale kennis en kunde van de verschillende sectoren aan te bieden. Daarnaast betreft het gedeeltelijke vernieuwbouw en past het project daardoor goed bij de focus van Heijmans op duurzaamheid.

Het HagaZiekenhuis brengt de acute en complexe zorg in de nabije toekomst onder in de locatie Leyweg, inclusief het nieuw te bouwen Juliana Kinderziekenhuis. De planbare zorg in poliklinieken en dagbehandeling concentreren zich aan de locatie Sportlaan. De vernieuwbouw van het HagaZiekenhuis is op zijn vroegst einde 2014 klaar.

De vernieuwbouw van het ziekenhuis is een complexe uitdaging. Naast bouwtechnische aspecten is het cruciaal dat de zorg gewoon doorgaat en de kwaliteit gewaarborgd is. Veel aandacht gaat dan ook uit naar logistieke afstemming.

Het HagaZiekenhuis vernieuwbouwt het eigen ziekenhuis in drie fasen. In de eerste -nu begonnen- fase worden de verpleegafdelingen volledig vernieuwd evenals specifieke afdelingen als de Spoedeisende Hulp, het Hartcentrum en Radiologie. Het nieuwe Dialysecentrum is recent in gebruik genomen.

Inmiddels zijn de voorbereidingen begonnen voor de tweede fase. Die behelst de nieuwbouw van het Juliana Kinderziekenhuis en de bouw van een zeer modern operatiecomplex. In de derde fase gaat de locatie Sportlaan op de schop.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook