> > Europese prijs voor faculteit Bouwkunde TU Delft

Europese prijs voor faculteit Bouwkunde TU Delft

07-04-2011 - De faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft met het project BK City een belangrijke Europese prijs voor het behoud van Cultureel Erfgoed gewonnen: de EU Prize for Cultural Heritage/Europa Nostra Awards 2011. BK City is de huidige vestiging van de faculteit, die in korte tijd werd omgetoverd van een oud, vervallen gebouw tot een bruisende ontmoetings- en onderwijsplek.

Bouwkunde wint de prijs voor het nieuwe faculteitsgebouw, dat werd betrokken na de brand die in mei 2008 de oude faculteit verwoestte. Binnen een jaar na de brand werd een oud, voormalig universiteitsgebouw, opnieuw aangekocht en omgetoverd tot BK City: de huidige, inspirerende huisvesting van de faculteit Bouwkunde. Karin Laglas, decaan Bouwkunde: “BK City is een uitmuntend voorbeeld van herbestemming. Juist in het herbestemmen van bestaande gebouwen ligt een grote bouwopgave van de toekomst. BK city is een icoon van die ontwikkeling.”

Het gebouw, een monumentaal complex van 32.000 m², werd rond 1920 ontworpen, voor de toenmalige faculteit Scheikunde. Het complex, van de architect G. van Drecht, geldt als een van fraaiste vooroorlogse universiteitsgebouwen van Nederland.

Na de renovatie en uitbreiding met 4.000 m², werd het complex BK City gedoopt. BK staat uiteraard voor Bouwkunde en ‘City’ benadrukt het hoofddoel van het project: het ontwerpen van een bruisende ‘stad’ met publieke functies (elkaar intellectueel en sociaal ontmoeten) en samenbindende plekken.

Het ‘doolhof-karakter’ van het gebouw werd aangepakt door een ‘straat’ te creëren. Deze verbindt de diverse vleugels. Verder weren er openingen gemaakt op strategische plekken om het gebouw lichter en ‘warmer’ te maken. Ook is er gekozen voor flexibele werkplekken.

De tijdsdruk op het proces en de unieke mogelijkheid om academische kennis en bouwkundige praktijk te combineren, hebben geleid tot een gebouw dat een showcase is voor de campus van de toekomst.

Wytze Patijn, de toenmalig decaan van de faculteit: ‘Mensen vroegen zich na de brand af waarom we juist voor dit gebouw hebben gekozen. Zeker de mensen die wisten dat we een bruisende en inspirerende plek voor de studenten wilden. En dat was best begrijpelijk, want dit was een lastig, weerbarstig gebouw. Maar met moderne inzichten en methodes hebben we een gebouw gecreëerd waar onderwijs op een spannende en inspirerende manier kan worden gegeven.’

Kort na de brand gaf de toenmalige minister van onderwijs, Ronald Plasterk, de universiteit 25 miljoen euro om "een nieuw faculteitsgebouw te realiseren dat een architectonisch icoon zal vormen dat een bijzondere positie inneemt in stedenbouwkundig opzicht". In september 2010 heeft het Ministerie van OCW besloten om dat geld terug te vorderen omdat niet aan de voorwaarden zou zijn voldaan. De TU Delft heeft daartegen bezwaar aangetekend. Die procedure loopt nog.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2021 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook