> > Kraaijvanger Urbis ontwerpt Stadhuis Almelo

Kraaijvanger Urbis ontwerpt Stadhuis Almelo

Zoom in op afbeelding
Naar grootformaat afbeelding

31-05-2011 - Vincent van der Meulen en Dirk Jan Postel van Kraaijvanger Urbis ontwerpen het nieuwe Stadhuis van Almelo. Dit maakte burgemeester Hermans-Vloedbeld vandaag bekend. De bouw van het nieuwe Stadhuis start naar verwachting eind 2012.

In de laatste selectieronde deden zeven architectenbureaus mee. Iedere architect presenteerde een visie op de ontwerpopgave, onder meer met behulp van schetsen en referentiebeelden. De presentaties werden op acht criteria beoordeeld: visie op het project als geheel, de stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit, milieu en duurzaamheid, kwaliteit van de werkplek, toekomstwaarde en flexibiliteit, organisatie van het bureau, parkeeroplossing en de prijsaanbieding. Kraaijvanger Urbis behaalde de hoogste score.

De visie op de ontwerpopgave van Vincent van der Meulen (1982) en Dirk Jan Postel (1957) van Kraaijvanger Urbis sluit volgens de gunningscommissie goed aan op de het door de gemeenteraad vastgestelde Programma van Eisen. Sterk is de verbinding die Kraaijvanger Urbis legt tussen een nieuw waterplein en de toekomstige waterboulevard. In samenwerking met de Provincie Overijssel wordt het kanaal De Haandrik doorgetrokken tot in het stadscentrum, als onderdeel van de plannen voor herstructurering van de binnenstad. Naast een aansprekende visie op de stedenbouwkundige inpassing, is de gunningscommissie onder de indruk van de oplossingen die Kraaijvanger Urbis presenteert op gebied van innovatieve kantoorconcepten en duurzaam bouwen.

Architect Postel ontwierp eerder het stadhuis Den Bosch (1998 - 2006), het stadhuis Meppel (2001 - 2005) en het gemeentehuis in Haren (2008-2010). Ook won hij de prijsvraag voor het stadhuis in Vlaardingen. In Almelo ontwierp hij het Glazen Huis (1996 - 1997).

Burgemeester en Wethouders sluiten een overeenkomst met Kraaijvanger Urbis, waarna het bureau start met het uitwerken van de visie tot een voorlopig ontwerp. Van oktober tot maart 2012 wordt dit voorlopige ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De bouwvoorbereiding gaat volgens planning van start in april 2012 en duurt tot eind dat jaar. Eind 2012 kan dan de bouw van het Stadhuis beginnen, die eind 2014 moet zijn afgerond.

© Architectuur.ORG - 1999 - 2023 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook