Home > Gids > Architectuurstromingen

Stromingen

Architectuur.ORG presenteert op deze pagina's de voor Nederland relevante architectuurstromingen vanaf het begin van de vorige eeuw tot heden. In het woordenboek wordt een stroming omschreven als een "Begrip uit de cultuurgeschiedenis ter aanduiding van een periode of een in die periode overheersend stelsel van normen of opvattingen." Voor architectuurstrmingen zijn overeenkomsten op het gebied van architectuurtheorie, de gebouwen (qua materiaalgebruik, vorm, ruimtelijke ordening) en/of organisatie van de architecten zelf (zie bijvoorbeeld kunstenaarsgroep De Stijl) bepalend. Op deze pagina's worden per stroming de belangrijkste kenmerken, overzichten van relevante architecten(bureaus), bouwwerken en literatuur gegeven.

Tabel: Architectuurstromingen in Nederland

In "A Hundred Years of Dutch Architecture" onderscheiden Leen van Duin en Umberto Barbieri vijf hoofdstromingen: Traditionalisme, expressionisme, functionalisme, rationalisme en postmodernisme. Hier is echter gekozen voor een verfijnder overzicht, zodat kan worden verwezen naar specifieke gebouwen in de architectuurgids. Dit zijn regionale stromingen als de Bossche School, landelijke stromingen als het Structuralisme en internationale stromingen als het Functionalisme en Traditionalisme.

Aan elkaar verwant zijn de vooruitstrevende, vernieuwende stromingen als functionalisme (of modernisme en International Style), De Stijl, High Tech en het Supermodernisme en het behoudende Traditionalisme met het Neotraditionalisme. In een groot aantal Nederlandse stromingen is het gebruik van baksteen een belangrijk kenmerk, zie bijvoorbeeld het Rationalisme, de Amsterdamse School, het Traditionalisme de Bossche School en het Neotraditonalisme.

Om de pagina's overzichtelijk te houden én het onderscheid tussen de stromingen te verduidelijken worden alleen de zuivere voorbeelden uit de architectuurgids getoond. Het werk van architecten die lastig naar stroming zijn in te delen als bijvoorbeeld Peutz of Mertens is weggelaten. Dus niet elke architect of elk bouwwerk in de gids is via deze pagina's ontsloten. Voor een volledige index ga naar architecten, architectenbureaus, typologieën of plaatsen.


Literatuur

Bouwstijlen in Nederland 1040-1940
Roland Blijdenstijn, Ronald Stenvert - SUN - 20000
A Hundred Years of Dutch Architecture 1901-2000 Trends Highlights
S. Umberto Barbieri & Leen van Duin - SUN - 2010
"Wel of geen stijl" in Architectuur in Nederland - Jaarboek 2009-2010
Kees van der Hoeven - NAi Uitgevers - 2010
"De architect is van zijn voetstuk gestapt" - interview Kees van der Hoeven
Bernard Hulsman - NRC Handelsblad - 13-7-2012
"Double Dutch"
Bernard Hulsman - nai010 - 2013

© Architectuur.ORG - 1999 - 2017 | info@architectuur.org | RSS-feed | Twitter | LinkedIn | Facebook